Sykdom og gyldig fravær fra eksamen

Hvis du er syk eller det skjer andre særskilte forhold rundt deg som gjør at du ikke kan møte til eksamen eller vurdering må du søke om gyldig fravær.

Søknaden om gyldig fravær fra eksamen må være sendt senest fem (5) virkedager etter den aktuelle eksamen. Benytt elektronisk søknadskjema for å søke om gyldig fravær (Feide innlogging). Husk å legge med dokumentasjon fra lege/medisinsk sakkyndig.

Du kan søke om gyldig fravær fra eksamen og vurderinger som prøver, oppgaver m.m. der det gis en selvstendig karakter. Dersom fraværet gjelder noe annet, vennligst les mer i avsnittet under om fravær fra annen type vurdering.

Hva skjer når du får innvilget gyldig fravær for en eksamen/vurdering:

 • du bruker ikke opp et forsøk på å bestå emnet.
 • du består ikke emnet/får ikke karakter, men kan melde deg opp til ny eksamen (konte) hvis dette tilbys eller du må ta emnet på nytt neste gang det går ordinært.
 • Hvis du har fravær fra annen type vurdering enn eksamen eller vurdering (prøve, oppgave osv.) med egen karakter (A-F eller bestått/ikke bestått) må du kontakte emneansvarlig direkte. Da skal du ikke sende inn dette skjema. Grunnen til dette er at registrering av gyldig fravær medfører at du ikke vil få karakter i emnet.

  Kontakt emneansvarlig eller studieveileder hvis fraværet gjelder:

  • utsatt innleveringsfrist
  • arbeid eller prøve som er en del av en mappevurdering dvs. at det ikke gis en egen selvstendig karakter på det enkelte arbeidet.
  • ikke kan møte til utferd
  • obligatorisk oppmøte/arbeid/undervisning
  • annet
 • Tar du et etter- og videreutdanningskurs, kan du benytte skjema for gyldig fravær for eksamen for søknad om utsatt innleveringsfrist eller ved gyldig fravær på eksamen.

  Du kan benytte BankID eller din FEIDE innlogging for å få tilgang til skjema.

Skjema for å søke om gyldig fravær fra eksamen

 • Legeattesten må sendes sammen med elektronisk søknadsskjema ved søknad om gyldig fravær. Alternativt kan legeattesten sendes pr. post, brevet må være poststemplet senest fem (5) virkedager etter eksamensdato og må sendes: Arkivet NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås.

  Legeattesten må inneholde følgende informasjon:

  • Dato/tidsrommet for fraværet.
  • Hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for.
  • Det må fremgå av dokumentasjonen at du var for syk til å møte til eksamen/prøve/vurdering. 
  • Dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig 

  Digital dokumentasjon fra HelseNorge o.l.

  Mottar du dokumentasjonen digitalt må det fremkomme av dokumentet du sender, at det er mottatt via f. eks HelseNorge. Hvis vi har spørsmål til innsendt dokumentasjon vil vi ta kontakt med deg. I noen tilfeller kan du bli bedt om å få et digitalt tilsendt dokument signert og stemplet.

  Mulighet for ny eksamen (konte)

  Dokumentert gyldig fravær gir deg mulighet til å melde deg opp til ny eksamen/konte dersom slik eksamen tilbys i emnet. Fraværet vil ikke telle som et av dine tre forsøk på å fremstille deg til eksamen i emnet.

  Hvis du har levert legeattest i forkant av eksamen

  Hvis du i forkant av en eksamen levert legeattest på du ikke kan møte til eksamen, men du allikevel møter til eksamen, vil ikke legeattesten gjelde for eksamen. Dette betyr at møter du til eksamen vil resultatet (sensuren) på eksamen overstyrer legeattesten. Selv om du skulle stryke, få en dårlig karakter eller levere blankt på eksamen vil ikke legeattesten gjelde.

  Vær også oppmerksom på at en innlevert besvarelse ikke kan trekkes tilbake fra sensur selv om legeattest leveres etter eksamen.

 • Hvis du underveis i eksamen blir akutt syk slik at du må avbryte eksamen gjelder følgende:

  1. Leverer legeattest

  Når du blir akutt syk og planlegger å gå til legen for å få legeattest for eksamen:

  • Gi beskjed til eksamensvakten om at du er dårlig.
  • Eksamensvakten vil be deg fylle inn skjema Akutt syk under eksamen, fyll inn og lever dette FØR du går fra salen
  • Eksamensvaktene leverer det utfylte skjema videre til eksamenskontoret.
  • Ved eksamen på papir: Ikke fyll inn/lever omslagsarkene
  • Ved digital eksamen: Ikke lever inn noe i WISEflow.

  Husk! Legeattesten må leveres innen 5 dager etter eksamen og inneholde følgende for å bli godkjent:

  • dato/tidsrommet for fraværet
  • hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for
  • det må fremgå av dokumentasjonen at du ble akutt syk under den aktuelle eksamen 
  • dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig

  Gyldig legeerklæring må leveres via elektronisk søknadsskjema om gyldig fravær. Alternativt kan dokumentasjon sendes Arkivet ved NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås.

  Hva skjer videre

  Leverer du gyldig legeattest vil du få registrert gyldig fravær fra denne eksamen og vil ikke få et tellende forsøk. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det tilbys slik eksamen i emnet.

  2. Levere inn besvarelsen din

  Du kan levere inn det du har skrevet for sensurering. Da er det resultatet av sensureringen som vil gjelde som resultat for denne eksamen og du bruker et av dine tre forsøk på å bestå emnet. 

  Hvis du ønsker kan du eller vakten kan påføre besvarelsen at du ble syk og at dette er grunnen til at ikke alle oppgaver ble besvart.

  Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk under eksamen vil ikke attesten være gyldig. Et resultat (sensur) overstyrer en legeattest.

  Dersom sensuren for eksamen blir stryk/F kan du melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det tilbys slik eksamen i emnet.

  3. Levere blankt

  Du kan velge å levere inn en blank besvarelse/trekke deg fra eksamen.

  Eksamen på papir

  • Fyll inn hvitt og gult eksamenspapiromslag
  • Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk på eksamen vil ikke attesten være gyldig. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom slik eksamen tilbys i emnet.

  WISEflow eksamen

  • Hvis du ønsker å levere blankt, må du logge inn i WISEflow og følge anvisningen for blank innlevering Enten kan du trykke på 'lever blankt' knappen, eller last opp en blank fil som du leverer inn.
  • Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk på eksamen vil ikke attesten være gyldig. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom slik eksamen tilbys i emnet.