TOWARDS - Masterstipend

Av Caroline Karlsson

Environmental education and ecology awareness for green future outline concept. Kids learning about sustainable alternative energy and knowledge about nature friendly power sources vector illustration
Foto: Shutterstock

NMBUs Bærekraftsarena TOWARDS  - mot bærekraftige byer og lokalsamfunn, lyser ut seks stipender hvert år på opptil 8.000 kroner per stipend, for studenter som skriver en MSc. oppgave ved NMBU.

Finansering tildeles master oppagver tilhørende fagområder som knytter seg til transformasjon mot bærekraftige lokalsamfunn, mer spesifikt til temaene; grønne teknologier, sosial rettferdighet og helse, der folk lever livene sine.

Hva dekker stipendet?

 • Reiseutgifter
 • Oppholdsutgifter (mat ikke inkludert)
 • Forskningsutgifter (for eksempel en oversetter)
 • Utgifter til utstyr
 • Kurs eller konferanseavgift
 • Annet (kan være stipend for å publisere masteroppgaven – både review artikkel og populærvitenskapelig – underveis eller etter ferdig bedømt *)

Hvor mye kan man søke for?

 • TOWARDS’ Koordineringskomité deler ut maksimalt 48.000 kr per år i masterstipend fordelt på minimum seks stipendier á 8000 kroner – eller flere med et mindre beløp.

Hvordan søker man?

 • Stipendet deles ut en gang per halvår med frist 1. mars og 1. oktober. Send inn en søknad gjennom dette skjemaet.

Søknaden må inneholde:

 • Navn, studieprogram, institutt og fakultet til studenten (eller studentene om dere skriver fellesoppgave)
 • Navn på veilederen
 • Kort sammendrag av Msc oppgave (og forklar hvorfor du søker på TOWARDS stipendet)
 • Oversikt av estimerte kostnader

Hva skjer etter man har søkt om TOWARDS stipendet?

 • Studenten blir kontaktet innen 4 uker etter fristen (1. Mars og 1. oktober) og får beskjed om man fikk godkjent søknaden og hvilket beløp studenten kan få. Studenten skal fremlegge utgifter (kvittering) for å få utbetalt stipendet i etterkant.

Ved spørsmål kan du kontakte TOWARDS koordinator Caroline Karlsson.

Publisert - Oppdatert

Del på