Tips og råd til din karriereutvikling

 • Er du usikker på studievalg, jobbmuligheter eller ønsker å kartlegge din kompetanse er det viktig å orientere seg om mulighetene. På denne siden har vi samlet ulike tester og verktøy du kan ta for å bli mer bevisst på hva du liker og interesserer deg for, hvordan du kan planlegge din karriere og hva som er dine styrker, samt en kort veileder til det som har med jobbsøkerprosessen å gjøre.

  Fokusområder du kan se på:

  • Finne ut hva som motiverer deg og hvilke arbeidsoppgaver du egner deg til
  • Se på strategier for bedre studieteknikk
  • Kartlegge din kompetanse
  • Se på karrierevalg
  • Legge en karriereplan for å nå dine mål på sikt

 • Næringslivsutvalget ved NMBU er med på å bygge nettverk med bedriftene, blant annet med Karrieredagen. Kanskje møter du din fremtidige arbeidsgiver eller finner muligheter for oppgavesamarbeid eller deltids- eller sommerjobb? På denne nettsiden finner du mer informasjon om Næringslivsutvalget og om Karrieredagen som vil finne sted på høsten 2023.

Jobbsøk - slik gjør du det

 • Det er ofte mange søkere på stillinger. Hvordan kan du skille deg ut fra andre kandidater med noenlunde lik bakgrunn?

  Gjør research på virksomhet og stilling. En god søknad  og CV synliggjør matchen mellom ditt bidrag og arbeidsgivers behov.

  Videre er det er viktig at du tilpasser hver søknad og CV til stillingen du søker på. Les derfor stillingsannonsen nøye. Strek under nøkkelord og tenk gjennom hvilken fagkunnskap, erfaring fra studier, verv, jobb eller frivillig arbeid du har som svarer til dette. 

  Som student eller nyutdannet har man som oftest ikke mye relevant arbeidserfaring, men du kan ha gjort deg erfaringer som er viktig i jobben du søker.

  Start med å kartlegge din egen kompetanse.             

  Tenk gjennom disse:

  1. Hva er du god på?
  2. Hvilke fag liker du best? Hva konkret er det som gjør at du liker dette?
  3. Hva ønsker du i en jobb? Hvordan passer dette med stillingen du søker på?
  4. Er dette "drømmejobben"? Hvorfor er det drømmejobben?
  5. Hva har du lært gjennom verv og arbeidserfaring?
  6. Liker du å jobbe i team, jobbe selvstendig – hvilke erfaringer har du med dette?
  7. Hvilken rolle tar du i gruppearbeid? Er du for eksempel initiativtaker, pådriver, den kreative, den som sørger for gjennomføring?
  8. Hvordan er arbeidskapasiteten din? Har du hatt jobber ved siden av studiene, hatt verv..?
  9. Har du hobbyer som er relevant for arbeidsgiveren?
  10. Har du bodd i utlandet (studier, arbeidet)? Hva overrasket deg mest med å bo i et annet land? Hvordan har erfaringen med å bo i utlandet preget deg videre i livet? Kan dette være relevant for denne jobben?
  11. Har du oppnådd konkrete resultater du kan vise til? Eksempelvis oppgave (prosjekt/masteroppgave) levert på normert tid vise god gjennomføringsevne.
  12. Spør en venn, medstudent eller kollega om hvordan de vil beskrive deg.

  Når du reflekterer over og blir trygg på egen kompetanse, blir det lettere å skrive gode søknader, og du er bedre forberedt til intervjuet. 

 • CV er et sammendrag over dine erfaringer og kvalifikasjoner fra utdanning og yrkesliv.  Det er vanlig å legge ved en CV når man søker en stilling. 

  Hvordan skrive en CV?

  Det er ingen fasit på hvordan en CV skal skrives eller hvilken mal du skal bruke. Likevel er det noen tips du bør få med deg:

  CV bør være lett og oversiktlig å lese. Den bør ha et enkelt og objektivt språk og unngå skrivefeil. Husk, CV´n er det første bedriften ser på. Det er derfor viktig at den er tilpasset stillingen du søker på, slik at de enkelt ser at du er kvalifisert. Hver CV må derfor tilpasses stillingen du søker på.

  Cv´n bør inneholde:

  1. Personalia og eventuelt et bilde (øverst på siden)
  2. Utdanning
  3. Arbeidserfaring
  4. Annen erfaring som verv, frivillig arbeid.
  5. Språkkompetanse
  6. IT-ferdigheter
  7. Eventuelt nøkkelkvalifikasjoner. Disse bør spisses inn mot hva bedriften ser etter.
  8. Eventuelt fritidsinteresser
  9. Eventuelt kontaktinfo til dine referanser (Dersom du oppgir referanser i CV, bør du snakke med de på forhånd slik at de er forberedt og vet hva slags jobb du har søkt).

  CV´n bør være maksimalt på to sider.

  Skriv det nyeste først. Når du velger layout, er det viktig å tenke gjennom hvilken type jobb du søker. Det tryggeste er å velge en CV med Layout som ikke skiller seg ut og er oversiktlig. Se eksempler på CV-oppsett her: cvnerden.no.

  Utdanning: Som ung og nyutdannet, bør du skrive noe om fagene du har tatt og hva du har fordypet deg i. Har du tatt fag som er spesielt relevante for stillingen du søker, fremhev de. Oppgi lærested og når utdanning startet og sluttet (dato og år).

  Arbeidserfaring: Selv om jobber du har hatt ikke virker relevant for stillingen du søker, skriv de opp. Som nyutdannet er det viktig å vise at du har arbeidserfaring. Tenk gjennom hva du har lært gjennom arbeidet. Har du hatt spesielle ansvarsområder? Har du jobbet i butikk har du gjerne erfaring med kundebehandling, rådgivning og salg. Har du erfaring fra team? Beskriv kort på CV hva stillingen innebar. Se dette opp mot hva bedriften ønsker i stillingsannonsen. Fremhev erfaringer som er i samsvar med det de ser etter. Skriv opp måned og år du startet og sluttet.

  Annen erfaring:  

  Verv og frivillig arbeid. Dette viser at du er engasjert og har interesser utover studiene. Hva har du lært gjennom vervene? Har du hatt budsjettansvar, ansvar for markedsføring, annet? Dersom du har tilegnet deg erfaringer som er relevante for stillingen, beskriv kort hva vervet innebar.

  Internasjonal erfaring: Har du studert eller jobbet i utlandet? Mange arbeidsgivere ønsker studenter med slik erfaring.

  Utmerkelser: Har du fått noen utmerkelser, for eksempel gjennom studentbedrift, faglig relaterte konkurranser, skriv de inn.

  NMBUs CV-mal

 • Din søknad skal gi svar på arbeidsgivers to grunnleggende spørsmål i rekrutteringsprosessen:

  • Hvorfor vil du jobbe nettopp her? (Din motivasjon for jobben)
  • Hvordan kan du løse arbeidsoppgavene på en god måte?

  Jobbsøknaden er førsteinntrykket arbeidsgiveren får av deg, og arbeidsgiveren skal få lyst til å møte akkurat deg.  Søknaden bør være kort og konsis på rundt én side. Den skal være et direkte svar på stillingsannonsen. Les derfor teksten nøye og se hva arbeidsgiver spør etter.

  En søknad kan bestå av en innledning, en hoveddel og en avslutning. Her får du tips til hva du bør legge vekt på:

  Innledning

  Fortell i en setning eller to hvorfor du vil ha akkurat denne jobben, og hvorfor du mener du er rett person. Gjennom dette viser du din motivasjon for stillingen. Beskriv konkret hva det er som motiverer deg, istedet for å skrive "jeg er motivert for jobben".

  Hoved-del

  Her skal du vise hvordan du kan løse arbeidsoppgavene på en god måte. Få frem hvorfor bakgrunnen din gjør deg til en særlig interessant kandidat for arbeidsgiveren. Se på stillingsannonsen, hvilke arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og personlige egenskaper ønsker de? Tenk så gjennom hvilke fag du har tatt, oppgaver du har skrevet, fagområder du har fordypet deg i, eventuell arbeidserfaring, verv/frivillig arbeid eller hobbyer du har som kan være relevant for jobben. Tenk også gjennom dine personlige egenskaper. Ofte kan det være vanskelig å vite hva som er dine personlige egenskaper. Be gjerne en venn eller kollega om å beskrive deg.  Bruk dine eksempler i søknaden og knytt det opp mot stillingen.

  Legg vekt på det du kan, ikke hva du eventuelt mangler av kvalifikasjoner.

  Avslutning

  En kort og god avslutning oppsummerer og trekker trådene sammen. Her kan du gjerne kort gjenta hvorfor du vil ha akkurat denne jobben. Overbevis arbeidsgiver om at du vil være et trygt og godt valg.

  1. Skriv en ny søknad til hver jobb du søker. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses hver nye stilling du søker på.
  2. Les gjennom søknaden din. Er den overbevisende? Be noen du kjenner å lese gjennom.
  3. Søknaden skal være ryddig i form og innhold.
  4. Søknaden bør ikke være lengre enn en side.
  5. Skriv enkelt og naturlig, unngå selvfølgeligheter og for mye detaljer.
  6. Har du merket søknaden med riktig referansenummer, hvis annonsen inneholder referansenummer?
  7. Les korrektur og sjekk at bedriften og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk.
  8. Har du lagt ved attesterte kopier av vitnemål og attester, hvis arbeidsgiveren har bedt om det?
  9. Det er vanlig å levere søknaden elektronisk via rekrutteringsverktøy eller e-post.
  10. Hvis du sender søknaden i posten må du sørge for at konvolutten er merket slik det står i annonsen.

  Om det går så lang tid som 2-3 uker etter søknadsfristen, kan du kontakte arbeidsgiveren og høre hvor langt de har kommet i ansettelsesprosessen.

  Sjekkpunktene er hentet fra nav.no

 • Ferdig med studiene og på utkikk etter jobb? Hold kontakten med nettverket fra studietiden. Et godt nettverk kan være avgjørende for om det blir deg som stikker av med drømmejobben. 

  For mange bedrifter er nettverk en av de vanligste rekrutteringskanalene, og flere stillinger blir aldri lyst ut. 

  - Nettverk fra studiet er svært viktig, også etter studietiden. Mange av de du har studert med vil i fremtiden jobbe i bransjer og bedrifter som er interessante for deg. Knytter du kontakt med de nå, vil du kunne kontakte de senere, for eksempel om du er interessert i en stilling i firmaet en tidligere medstudent jobber i, eller ønsker å arrangere en reunion fra studietiden.

  Alumni-nettverk

  Alumni er en internasjonal fellesbetegnelse på tidligere studenter, og nettverk gjennom studiestedet kalles alumni-nettverk.

  - Jeg anbefaler alle avgangsstudenter å bli med i NMBU Alumni, nettverket vårt for tidligere studenter. I nettverket tilrettelegges det for kunnskapsdeling, kompetanseheving og nettverksbygging, i tillegg til mye annet. På denne måten kan du holde kontakt med medstudenter og universitetet, og universitetet kan holde kontakt med deg.

  LinkedIn

  Å ha en god profil på LinkedIn, verdens største profesjonelle nettverk, blir viktigere og viktigere.  Å gjøre deg søkbar i universitetets alumni-oversikt på LinkedIn vil gjøre det enklere for medstudenter, NMBU-ansatte og andre på utkikk etter din kompetanse å finne deg. Oppdater utdanningsstedet ditt til NMBU og se om du dukker opp. 

  Ved å ha kontakter på sosiale medier som LinkedIn, trenger man ikke å bekymre seg for å sitte igjen med en ugyldig epostadresse eller telefonnummer når man først ønsker å ta kontakt. Ved og like, dele og opprette innlegg kan du også gjøre deg interessant og synlig for en potensiell framtidig arbeidsgiver.

 • Har du laget deg en LinkedIn-profil? Hvis ikke er det kanskje på tide? Her kommer noen tips til hvordan du kan lage en god profil som vil kunne gjøre deg attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.

  Hvorfor lage profil?

  Enten du er student eller ferdig utdannet, så er det smart å ha en LinkedIn-profil. Du kan komme i kontakt med arbeidsgivere, men også tidligere og fremtidige kollegaer. Noe av det første du bør tenke på er hva du ønsker å oppnå med profilen din. Vil du for eksempel bygge nettverk med studievenner og ha fokus på å koble deg til interessante arbeidsgivere? Det kan være smart å vinkle profilen etter hvordan du vil bruke den.

  Profilbilde

  Bildet bør være av god kvalitet og profesjonelt, og få med ansiktet og skuldrene. Profiler med bilde får flere treff, spesielt de med gode bilder. Bruk et bilde hvor du vil bli gjenkjent. Bakgrunnen på bildet skal helst være nøytral. Bilder med kjæledyr, kjæreste eller annet bør unngås, det gjelder også feriebilder og «selfier». Velg klær som passer personligheten din. Tenk over om bildet passer for bransjen du har som mål. For eksempel hvis du har utdanning innen naturforvaltning vil du kanskje velge et annet bilde enn noen som har økonomiutdanning.  

  Det er også mulig å ha bakgrunnsbilde, der kan du bruke bilde og tekst til vise deg fram enda mer. Dette er som reklame for deg og dine egenskaper. Du kan bruke program som www.canva.com for å lage bilde med riktig format (1536 x 768).

  Digital CV

  En LinkedIn-profil er som en digital CV. Tenk på at den skal være lettlest og inneholde lite tekst. Det er fint med bilder og video, så lenge det fremstår profesjonelt. Rettskriving er svært viktig. Hvis du er usikker på grammatikk eller annet, få noen du kjenner til å lese gjennom. Du kan skrive på norsk eller engelsk, men engelsk passer best hvis du er ute etter internasjonale jobber. Følg med på at du skriver riktig innhold under riktige titler. 

  Sammendrag

  Ofte er sammendraget det rekrutterer leser først. Derfor er det viktig å gjøre det minneverdig. Du kan skrive om hva du vil gjøre i fremtiden eller fortelle om det du er mest interessert i. En god idé er å se på andre sine profiler for å bli inspirert. Se gjerne på personer innen ditt fagfelt, eller dine medstudenter sine profiler. Benytt deg av ord som du tror arbeidsgivere vil søke etter.

   Pass på at sammendraget ikke blir likt sammendraget du har på din CV. Oppsummeringen på CV-en skal tilpasses stillinger du søker på, mens sammendraget på LinkedIn skal fungere for alle stillinger du håper å være aktuelle for. Forsøk å vise hvilken type arbeidstaker du er, men unngå standard ord og uttrykk. Prøv å få fram personligheten din.  

  Erfaring og utdanning

  Det er viktig å vise frem erfaringer du har gjort deg så langt. Legg inn sommerjobber og deltidsjobber, inkluder også verv og frivillig arbeid. Hvis du ikke har noe særlig arbeidserfaring kan du tenke på om du har gjort noe ulønnet arbeid. Det viktige er å få fram hva du har gjort og eventuelle resultater du har oppnådd. Det er ikke noe som er irrelevant, så lenge du klarer å få frem erfaringen du fikk fra opplevelsen. Hvis du har produsert innhold for en arbeidsplass, vis det frem!

  Din utdanning forteller mye om deg, derfor er det viktig å få med alt du har gjort også her. Legg til relevante kurs og sertifiseringer som kan bli viktig for karrieren din.

  Ferdigheter og anbefalinger

  Ferdigheter er en funksjon hvor du og kontaktene dine kan anerkjenne hverandres ferdigheter. Dette skaper tillit da du viser du er god for det du forteller. Få fram hva du er god på, og som best viser fram kompetansen din. Pass på å ikke ha for mange, eller for like ferdigheter. Tenk også på at ferdighetene skal samsvare med jobber du har hatt. Deretter kan du be om anerkjennelse fra de nærmeste kontaktene dine, kollegaer og kunder. Hvis du ber tidligere arbeidsgivere, kollegaer, medstudenter eller f.eks. veileder fra masteroppgaven, om å skrive en anbefaling på profilen din, vil profilen din bli ordentlig god. Anbefalingen bør helst være konkret og beskrive deg og dine resultater. Husk også å tilby å gi en anbefaling til de du spør om anbefaling fra. 

  Aktiv bruk

  Det er større sjanse for at du blir lagt merke til hvis du bruker LinkedIn ofte, og aktivt. Du kan melde deg inn i grupper og følge bedrifter du er interessert i. Hvis bedriftene legger ut innlegg, er det smart å kommentere og/eller like innlegget, evt. dele det på profilen din. Hvis du kommenterer, still gjerne spørsmål. Delta også i diskusjoner, det er en måte å vise hva du kan.

  Knytt kontakter med personer i nettverket ditt. Det er lurt å tenke på nettverksbygning allerede under studietiden. Ta kontakt med personer du vil ha i nettverket ditt på LinkedIn, send gjerne en hyggelig melding. Gjør også dette om du ønsker å ta kontakt med personer som ikke kjenner deg, men som du vil komme i kontakt med.

   Publiser gjerne relevant innhold. Det kan være lenker, fagoppgaver du har skrevet på studiet, videoer eller andre produkter du er godt fornøyd med. Er du aktiv jobbsøker er det en god idé å publisere innhold som er relevant for stillinger du søker på.

  Nettadressen

  Når du oppretter en LinkedIn-profil får du en standard nettadresse, som av og til ser litt merkelig ut. Denne kan du endre til noe som representerer deg, helst navnet ditt. Du kan se på LinkedIn-hjelp eller søke på «LinkedIn Custom URL» og følge instruksene der. Da vil lenken din se fin ut på din CV (husk også de digitale CV-ene). LinkedIn-profilen vil være noe av det første som kommer opp hvis noen søker deg opp på Google. Dette er også en god grunn til å ha en nettadresse som inneholder navnet ditt.

  Fullfør profilen din

  Hvis du ble nervøs av å lese disse tipsene og tenker at dette er for mye jobb, frykt ikke. Det finnes utallige måter å gjøre dette på, ta innover det som passer deg best. Husk å oppdatere profilen jevnlig, jobb med å utvide nettverket ditt og vær aktiv.

  Basert på artikler fra UiA, World Scholarship Forum, Adecco og Opus Consulting.

  Lynkurs i LinkedIn for NMBU Alumnier

  Registrer deg som NMBU-alumn å få tilgang til et gratis lynkurs i LinkedIn i dette regitreringsskjemaet.

 • Det er mange portaler der man kan registrere seg. Bedrifter kan laste opp stillingsannonser, oppgavesamarbeid og søke etter personer i databasen for å finne interessante kandidater. Det er derfor lurt å lage en god profil. Her får du ti tips til hva du bør ta med.

  1. Last opp et profilbilde. Sørg for at bildet viser deg fra skuldrene og opp og gjerne med hvit bakgrunn. Dersom du ikke har et profilbilde, kan du få en venn til å ta bilde av deg med mobilen. Du kan bruke selfie, men bildet blir ofte bedre hvis du får andre til å ta. 
  2. Fyll inn sammendraget. Her kan du skrive en kort beskrivelse om deg selv. Det kan inneholde hva du studerer, evt tema på masteroppgave og hva du ønsker å gjøre fremover. Dette kan for eksempel være hva du ser for deg at du ønsker å jobbe med, enkelte fagområder du synes er ekstra interessante osv. Sammendraget skal være fremtidsrettet. 
  3. Fyll ut din utdannelse. Har du en CV fra tidligere, eller en LinkedIn konto, kan du kopiere inn mye fra disse. Husk å gi en kort beskrivelse av utdanningen din. Beskriv for eksempel fagområder, evt bacheloroppgaver eller andre større prosjekter eller oppgaver du har gjort eller planlegger å gjøre. 
  4. Legg inn din arbeidserfaring. Legg til alt, selv om du tenker at den ikke er relevant. Det er fint å vise at man har arbeidserfaring, arbeidsgiverne forventer ikke at dere har relevant erfaring ennå. Legg også inn arbeidsområder. Dette kan være søkeord arbeidsgivere ser etter. Har du for eksempel jobbet i dagligvare kan du skrive inn kundebehandling. Denne erfaringen vil være attraktiv i mange ulike stillinger som for eksempel konsulent. 
  5. Har du vært på utveksling? Da må legge det inn under feltet som heter utvekslingsopphold, dersom det er tilgjengelig. Gi en kort beskrivelse av fagområder du fordypet deg i. Kanskje fikk du tatt noen fag som er ekstra relevante for ditt studie, eller som ikke tilbys ved NMBU?
  6. Legg til ferdigheter. Dette er søkeord som gjør at du kan dukke opp i treff hos bedriftene. Eksempler på ferdigheter kan være bærekraft, klima og miljø, fornybar energi, economics, statistics osv. Begynn å skriv inn, så kommer det ofte forslag opp. Ikke vær beskjeden og tenk at du skal kunne alt ordentlig godt for å legge til en ferdighet.
  7. Har du hatt verv eller frivillig arbeid? Opprett en ny seksjon og bruk overskriften «Verv» eller «frivillig arbeid». Er du medlem eller har verv i en forening som har navn som kan virke litt merkelig utenfor NMBUs verden, kan du kanskje kalle det for sosial forening. Har du hatt ansvarsområder er det fint om du beskriver disse kort. 
  8. Legg inn språkkunsskaper. 
  9. Last opp CV´n din om du har.
  10. Til slutt sjekker du at profilen din står på 100%. Hvis den ikke er det, gå gjennom og se om det er noe du har glemt. 

Intervju

 • Det aller viktigste du kan gjøre er å forberede deg godt. 

  Sett deg inn i stillingen du søker og bedriften: Bruk tid på å finne ut hvorfor du vil ha denne jobben, både stillingen og bedriften, ikke glem å se på visjon og verdierLes deg opp på bedriftens hjemmeside, se etter visjon og verdier, satsingsområder, viktige nyheter om bedriften osv. Her kan du finne din motivasjon for jobben – hvorfor du har søkt på stillingen. Motivasjonen må være noe mer enn at du er nyutdannet og at denne stillingen passet. Se på arbeidsoppgavene. Hva av dette kan du noe om? Kunnskap og erfaring kan komme fra studier, jobb, verv, frivillig arbeid. Ikke undervurder hva du har lært og gjort i studietiden. Dette kan være gode eksempler som dere kan snakke om i jobbintervjuet. Husk at arbeidsgiver vil bli trygg på at du virkelig vil ha jobben og at du er riktig kandidat for de.

  Kjenner du noen på arbeidsplassen? Da kan du få uvurderlig innsideinformasjon.

  Les stillingsannonsen på nytt. Går det tydelig fram hvilke arbeidsoppgaver stillingen innebærer? Er noe uklart? Det kan være utgangspunkt for spørsmål du selv vil stille på intervjuet.

  Les søknaden og CV´n på nytt. Intervjuerne tar ofte utgangspunkt i det du har skrevet når de stiller spørsmål.

  Et vanlig spørsmål er «fortell litt om deg selv». Tenk gjennom hvordan du vil presentere deg. Øv på dette. Arbeidsgiver ønsker å vite litt om hele personen; bakgrunn, interesser og personlige egenskaper i tillegg til dine faglige kunnskaper. Husk at arbeidsgiver ansetter ikke et vitnemål, men en person.

  Forbered deg på de vanskelige spørsmålene. Øv deg på å svare på spørsmål som hva du kan bli bedre til, hva kan du bidra med i denne jobben og hvorfor skal vi velge akkurat deg. Å øve på dette vil gjøre deg tryggere under intervjuet. Tenk gjennom dine gode og svake sider, og finn konkrete eksempler der det er mulig. Lurer du mer på hvilke spørsmål du kan møte, ta en titt på denne artikkelen https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/karrieresenteret/aktuelt/node/30657.

  Kleskodeks: Kle deg etter forholdene, undersøk hva kleskodeksen i bedriften du skal til er.

 • Ingen jobbintervju er like, men de har gjerne noen fellestrekk. Det finnes ulike typer intervjuformer. Det varierer litt fra bransje og arbeidsgiver hvilken form intervjuet holdes i og hvor mange intervjurunder de har.

  Eksempler på ulike intervjuformer er strukturert intervju, der arbeidsgiver følger en mal med spørsmål, gruppeintervju og case-rekruttering. Den vanligste formen for jobbintervju er strukturert jobbintervju. Du vil vanligvis få beskjed dersom intervjuet er en annen type enn dette. Du møter oftest 2 til fem personer. Noen ganger er det rekrutteringsbyrå som utfører intervjuet, men arbeidsgiver er gjerne med.

  Intervjuet starter som regel med at arbeidsgiveren forteller litt om bedriften og hva de ser etter i den de skal ansatte. Deretter følger hoveddelen av jobbintervjuet, hvor du svarer på spørsmål fra arbeidsgiveren. De fleste setter av tid til at du kan stille spørsmål avslutningsvis. Dersom arbeidsgiver ikke opplyser om prosessen videre, spør. Hva blir prosessen videre, når kan jeg forvente å høre noe fra dere?

  For å gjennomføre et godt intervju kreves det at du svarer på det du blir spurt om og viser engasjement rundt bedriften og stillingen.

  Dette må du passe på:

  • Møt presis.
  • Kle deg etter forholdene, hva er kleskodeks i bedriften du skal til?
  • Et fast håndtrykk, direkte blikkontakt og smil.
  • Det er helt normalt og være nervøs. Det vet arbeidsgiver.

  Etter intervjuet

  Det er helt vanlig å komme på ting du burde ha sagt i intervjuet. Skriv det ned. Dersom du blir innkalt til 2. gangs intervju, kan du fortelle det da. Ellers er det fint å huske til neste jobbintervju. Dersom du ikke har hørt noe fra arbeidsgiver etter fristen de oppga, kan du ringe og høre. Noen ganger har de blitt forsinket i prosessen, andre ganger har de valgt en annen kandidat. Dersom du ikke får jobbtilbud, spør hvorfor du ikke nådde opp.

 • Øv før intervjuet på hvordan du vil svare på disse spørsmålene. Det vil gjøre deg tryggere under jobbintervjuet.

  • Fortell litt om deg selv.
  • Hva er du flink til?
  • Hva kan du bli bedre til?
  • Fortell om et prosjekt der du oppnådde gode resultater?
  • Hva gjorde du i den perioden du ikke har gjort rede for?
  • Hva kan du bidra med i denne stillingen?
  • Hvilke sterke sider har du i en arbeidssituasjon.
  • Hva tror du at du gjør med om 5 år?
  • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?

  Finn flere tips i artikkelen fra karrierestart.no "80 vanlige spørsmål i jobbintervjuet"

 • Det er utviklet flere verktøy og tester som kan hjelpe deg om du er usikker på studievalg, skal orientere deg i arbeidsmarkedet eller usikker på hvordan du kan planlegge din karriere.

  Årsaken til at flere bedrifter bruker tester ved ansettelser er at de ønsker å redusere muligheten for feilansettelser. Det finnes mange forskjellige tester, og mange forskjellige leverandører av disse. Det er størst sannsynlighet for at du vil måtte gjennomgå tester når du søker jobb i store virksomheter i både privat og offentlig sektor. Det er mindre vanlig å bruke tester i mindre virksomheter. 

  Dersom du har blitt bedt om å ta en test i forbindelse med jobbsøk, kan det være lurt å kikke litt på testene i forkant. Dette er spesielt viktig dersom du skal ta en evnetest. Du bør ta testen når du er fokusert, konsentrert og klar i hodet. På personlighetstester er det viktig å svare ærlig.

  Evnetester: Kartlegger dine kognitive tester og generell intelligens. Formålet er å måle evne til logisk og analytisk tenkning og ditt potensiale for å lære nye ting. Evnetester kan bli benyttet for å sile ut aktuelle kandidater allerede før jobbintervjuet. Siden evnetestene måler generell intelligens og logisk tankegang, har det liten hensikt å øve på disse.

  Ferdighetstester: Kartlegger konkrete ferdigheter, som språkkunnskaper eller hvor fort og nøyaktig du skriver på pc-tastaturet. Her er det mulig å trene seg opp til bedre resultater. Hvis du eksempelvis vet at du vil bli testet i engelsk, kan det være lurt å friske opp både tale- og skrivekunnskapene dine i engelsk. Slike tester er vanlig å bruke i alle nivåer av rekrutteringsprosessen, så det er like sannsynlig å bli testet på førstegangsintervjuet som senere i prosessen. Også disse testene kan bli benyttet for å sile ut aktuelle kandidater allerede før jobbintervjuet.

  Personlighetstester: Dette er den vanligste formen for tester. Den er ulik de to andre typene ved at det ikke er noen fasit på riktige eller gale svar. Det handler mer om å vurdere hvordan personligheten din passer til arbeidsoppgavene som skal utføres i den aktuelle jobben. Målet er å kartlegge generelle atferdsmønstre og tendenser hos kandidatene. Ikke for å definere hva slags persontype du er, men for å forutsi typiske atferdsmønstre, som for eksempel om du er innadvendt eller utadvendt. Personlighetstester kan brukes i alle nivåer av rekrutteringsprosessen, men er vanligst å bruke når man har kommet videre fra innledende runder.

  Gratis øve-tester (eksempler)

  (Kilde: Karrierestart.no)

 • Du har endelig blitt kalt inn til intervju, men er du klar over at det finnes spørsmål arbeidsgiveren ikke kan stille deg? Forbudene eksisterer for å hindre at forhold som ikke er relevant for jobben, blir vektlagt i en rekrutteringsprosess.

  Et intervju er ikke bare viktig for deg, men også for bedriftene som utfører de. Det å ansette nye folk er ofte en utfordring, og det å ansette feil person kan bli dyrt. Derfor tenker ofte bedriftene at det vil lønne seg å gjøre så grundig undersøkelse av kandidater som mulig. Men adgangen til å stille spørsmål knyttet til enkelte temaer er imidlertid underlagt strenge begrensinger.

   Norsk lov gjelder

  Det er norsk lov som angir hva som er ulovlig for arbeidsgivere å stille spørsmål om. Føringene kommer fra arbeidsmiljøloven og likestillings-og diskrimineringsloven. Det er ulovlig for arbeidsgivere å forskjellsbehandle kandidater ut fra temaene nedenfor. Da er det heller ikke lovlig å spørre om noe som angir disse temaene, med mindre det er særlig relevant for stillingen det er snakk om.

   Temaer det ikke er lov å spørre om:

   Alder: selv om det er veldig vanlig å oppgi ens alder i en CV, er det er forbudt å diskriminere på grunn av alder ved ansettelsesprosesser. Det er forbudt å prioritere yngre søkere over andre, men det er likevel noe som skjer av og til. Men det er forbudt å gjøre det systematisk og med overlegg.

   Seksuell legning: det er ulovlig for arbeidsgivere å spørre deg om legningen din. Det skal ikke ha noe å si hvilken legning du har for om du skal få en jobb eller ikke.

   Religion og livssyn: enkelte jobber kan kreve at ansatte legger fra seg religiøse symboler, men hvilken religion eller livssyn du praktiserer skal ikke være avgjørende for om du blir tildelt en jobb eller ikke.

   Etnisk opprinnelse: en god del arbeidssøkere oppgir at de opplever at det norske jobbmarkedet velger dem bort hvis de har et utenlandsk navn. Det er ulovlig, men det er svært vanskelig å faktisk bevise at arbeidsgivere gjør det systematisk. I et intervju er det heller ikke lov å spørre om etnisk opprinnelse.

   Politisk syn og fagorganisering: hvilken politisk overbevisning du har skal ikke avgjøre om du kan få en jobb eller ikke. Dine jobbmuligheter skal heller ikke påvirkes om du er medlem i en fagorganisasjon.

   Funksjonshemminger og helse: det er forbudt å spørre deg eller andre du kjenner, som for eksempel familiemedlemmer, venner, legen din eller tidligere arbeidsgivere, om helsetilstanden din. Det også forbudt å spørre om du er gravid eller har planer om å bli det. Det er heller ikke anledning til å spørre om adopsjon eller samlivsform.

   Man er blitt diskriminert i det arbeidsgiver stiller et spørsmål som angår disse temaene, men det er gråsoner som gjør at spørsmålene av og til er lovlige.

   Unntak og grensetilfeller

  Som hovedregel har ikke arbeidsgiver lov å spørre om disse temaene. Men hvis spørsmålene er særlig relevante for stillingen det søkes på, kan arbeidsgiver stille de uten å bryte loven. Men hvis arbeidsgiver har planer om å stille slike spørsmål på forhånd, må det opplyses om i stillingsutlysningen. Som eksempel vil spørsmål relatert til helse begrenses av om det er viktig å avklare om kandidaten kan utføre arbeidsoppgave som er oppgitt i stillingsannonsen. Men spørsmål knyttet til tidligere sykefravær, er det ikke anledning til at arbeidsgiver kan spørre om.  

   Hva arbeidsgiver kan spørre om

  Spørsmål som stilles under et intervju, skal helst være relatert til arbeidsforholdet. De bør belyse kandidatens egnethet og kvalifikasjoner for stillingen. Relevante temaer å undersøke vil være blant annet være faglig kompetanse, samarbeidsevner og pålitelighet. For arbeidsgiver er det også interessant å kartlegge kandidatens humør, mennesketype og liknende. Spørsmål som dette vil være ganske avgjørende for hvordan en person vil passe inn i arbeidsmiljøet i deres bedrift.

  Arbeidsgiver har anledning til å spørre om rusmidler som for eksempel alkohol og røyking. Dette er ikke definert som sykdom, og inngår derfor ikke under helsetemaene som det ikke kan spørres om.

   Hvis man blir stilt ulovlige spørsmål

  Om du opplever at du på intervju stilles spørsmål som ikke er lovlige, og som du heller ikke har lyst å svare på, kan du spørre om relevansen til spørsmålet i henhold til stillingen. Da må det oppgis en forklaring til spørsmålet. Du må selv vurdere om forklaringen er god nok, men ofte vil de innse det ikke er relevant likevel, og ta det tilbake. Du har ingen plikt til å svare på disse spørsmålene, men man må ofte avveie hva risikoen for å svare er, versus det å betvile hvorfor spørsmålet blir stilt.

  Artikkelen bygger på kilder fra arbeidsom.no, arbeidsrettsadvokater.no og NRK.no/vestfoldogtelemark. 

Arbeidsgivere med utlysninger

 • Send utlysningstekst til sit@nmbu.no og vi hjelper med å fordele informasjonen på best mulig måte. Om det er noe som gjelder alle studenter vil vi kunne hjelpe med å dele på NMBU SIT sine sosiale medier. Om det er noe som gjelder spesifikke fagretninger vil vi dele med studieveileder som kan dele videre med aktuelle studenter på best mulig måte.

Kontakt oss

Telefonnummer: 67230123,
Besøksadresse SiT: Urbygningen, Ole Sverres plass 1 1433 Ås, Postadresse SiT: Postboks 5003 NMBU, 1432 Ås

Følg oss på Facebook, Følg oss på instagram.