Økonomi og administrasjon

Ph.d. Økonomi og administrasjon

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Tårnbygning

Foto
Christine S. Blix

Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen, NMBU (HH-NMBU).

Oppstart
August
Se mer
PhD contact
Kontakt studieveilederne

Ph.d. programmet har en studieretning. 

Hva blir du?

Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Hva lærer du?

Studentene skal lære å arbeide i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Oppbygging

Programmet har en studieretning, og man kan velge fag innen samfunnsøkonomi og økonomisk- administrative fag. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å løse komplekse problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.

Handelshøgskolens sentrale forskningsområder er: foretaksøkonomi, finans, strategi og ledelse, skatt, miljø/klima, energi/ressurs, utvikling, mat, råvaremarkeder, og entreprenørskap og innovasjon.

 

Utfyllende regler for phd.-programmet ved HH