Økonomi og administrasjon

Ph.d. Økonomi og administrasjon

Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen, NMBU (HH-NMBU).

Varighet: 3 år
Start: Løpende
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Tårnbygning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Tårnbygning

Foto
Christine S. Blix
Hva blir du?
Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.
Hva lærer du?

Studentene skal lære å arbeide i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Kort om studiet

Ph.d. programmet har to studieretninger. Beskrivelsen er felles for begge studieretningene, og de skiller seg fra hverandre gjennom tema som velges for avhandlingen. Det legges til grunn en bred definisjon av studieretningene.

Programmet omfatter to studieretninger:
•Samfunnsøkonomi
•Økonomi og administrasjon

 

Utfyllende regler for phd.-programmet ved HH