Rådgiver i Miljødirektoratet

Borge Håmsø har en bachelorgrad fra Colorado College i USA med Major i Economics og en Minor i Environmental Studies. Han har videreutviklet denne spesialiseringen ved å ta mastergrad i samfunnsøkonomi med profil i miljø- og ressursøkonomi ved NMBU. Nå jobber han som rådgiver i Miljødirektoratet.

- Hva gjør du i din jobb?
- Jeg jobber i Miljøøkonomiseksjonen (NMI). Vi jobber på tvers av fagfeltene i Miljødirektoratet og deltar i de prosjekter som krever samfunnsøkonomisk analyse. Jeg har blant annet arbeidet med analyse av klimatiltak og virkemiddelordninger, myrrestaurering, vannforvaltning, og et bistandsprosjekt med Kina.

- Det jeg liker best med jobben min er at den er variert og at jeg konstant må sette meg inn i nye fagfelt og problemstillinger. Hverdagen min går mye i å lese meg opp på nye fagfelt og bidra med tekstlig og muntlig innspill til ulike analyser.

- Hvor relevant var utdannelsen ved NMBU?
- Utdannelsen på NMBU var midt i blinket for jobben jeg har nå. Jeg jobber direkte med miljøøkonomi og det var en fordel å studere på NMBU som er spesialisert på dette feltet.

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- Jeg er oppvokst i USA og etter et og et halvt år med jobbing/reising etter bachelorgraden bestemte jeg meg at jeg skulle studere videre. I denne perioden hadde jeg sommerjobb i Norge og begynte da å tenke om det kunne være mulig å studere videre i Norge. Jeg har alltid vært interessert i friluftsliv og natur så det var veldig interessant for meg å studere i Norge.

- Jeg valgte NMBU siden det var en perfekt plass å kombinere mine interesser for samfunnsøkonomi og miljø.

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Det er viktig å finne noen studiekamerater du jobber godt sammen med. De beste stundene for meg på NMBU var når jeg kunne diskutere interessante problemstillinger med studiekamerater.

- I tillegg er det viktig å skrive masteroppgave om noe som engasjerer deg. Begynn å tenke på en retning for masteroppgave tidlig og ta aktivt kontakt med forelesere, organisasjoner og bedrifter som jobber med de problemstillingene som interesserer deg mest.

Borge Håmsø

Borge Håmsø

Foto
Privat

Published 3. mai 2016 - 8:37 - Updated 3. February 2017 - 9:47