Prosjektleder i Insr Insurance Group

- Hva gjør du i din jobb?
- Jeg har fått jobb som prosjektleder i Insr Insurance Group. Stillingen er innen wholesale, og går ut på partnerdrevet forsikringsdistribusjon. Det vil si at vi ikke har et direkte forsikringsforhold til en kunde, men at vi utvikler en forsikringsløsning til en partner, som igjen distribuerer dette til en sluttkunde. Arbeidsområdene er oppfølging og dialog med nye og eksisterende partnere, utvikling av nye forsikringskonsepter og lønnsomhetsanalyser. 

- Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
- Flere av emnene jeg tok ved NMBU har jeg oppfattet som svært nyttige, og spesielt fagene innen økonomisk styring og finansielle instrumenter vekket en interesse som har vært med på å øke helthetsforståelsen utover hva som var dekket i pensum. At mange av emnene fulgte utviklingen i dagens markeder gjorde det hele mye mer aktuelt og interessant å følge. 

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
-NMBU var et enkelt valg for masterstudiet da jeg ønsket å være på et masterprogram der det var fleksibilitet i studiet, samt gode valgmuligheter for hvordan det var mulig å sette sammen ønsket profilering.  Jeg ønsket å velge selv, og ikke gå på et forhåndsbestemt program. Pendling mellom universitetet i Ås og jobb i Oslo var ikke noe problem. 

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Å bruke en del tid på studiene er viktig, men for min del har jeg brukt vel så mye tid på jobb i forskjellige stillinger gjennom hele studietiden. Hvis motivasjonen er stor nok er det helt uproblematisk å kombinere gode resultater under studiene, med mye verdifull erfaring i en hektisk hverdag. Det handler om prioriteringer, og det å bruke mest tid på de viktigste tingene.  

- Dine erfaringer med NMBU?
- En fleksibel utdanningsinstitusjon med nærhet til studentene, som tilbyr aktuelle og relevante emner med høy kvalitet.
- Ønsker spesielt å fremheve studieadministrasjonen på Handelshøyskolen som gjennom årene har tatt seg tid til å finne beste løsning for meg som student, om det være seg veiledning eller praktiske spørsmål.

Published 2. august 2018 - 14:35 - Updated 2. august 2018 - 14:35