Prosjektcontroller i Kongsberg Maritime

-Hva gjør du i din jobb? 
- Jeg startet som Prosjektcontroller i Kongsberg Maritime i april 2018, samtidig som jeg var i innspurten med masteroppgaven. Jobben er variert, med møter, oppfølging og planlegging. Jeg følger opp økonomien til ulike prosjekt i samarbeid med prosjektleder og Businesscontroller. Dette for å sikre at inntekter og kostnader ihht estimater som ble satt når avtalen ble inngått.

- Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
- Utdannelsen man får ved NMBU er veldig relevant for arbeidslivet. Jeg tok en bachelor med fordypning i regnskap med tanke på at jeg hadde lyst å jobbe som Controller, analytiker eller med oppkjøp av selskap. Regnskapsforståelse er alltid en god ting å ha med seg når man jobber, uansett bransje. Fagene jeg tok på master med en kombinasjon mellom økonomistyring og strategi gjør meg godt rustet for arbeidslivet. En av fordelene på NMBU er at flere av fagene undervises på engelsk. Dette får jeg bruk for daglig i min nåværende jobb som Prosjektcontroller da mye av korrespondansen er med utenlandske søsterkontor. Det nye studieprogrammet med Business Analytics tror jeg vil være veldig relevant for nye studenter. Dagens samfunn er i stor grad påvirket av digitaliseringen og med denne utdanningen vil man være godt rustet for fremtiden.

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- Jeg startet på bachelor i økonomi og administrasjon ved NMBU i 2013. Da jobbet jeg fulltid ved siden av studiene. Det var derfor viktig for meg å ha et fleksibelt studiested uten for mye obligatorisk oppmøte. Når jeg da skulle søke master, var det et naturlig valg å fortsette på NMBU. En av grunnene er valgmulighetene når det kom til de ulike fagkombinasjonene. Jeg kunne sette sammen mastergraden min basert på hvilke fag jeg synes var interessante. 

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Studie er krevende, men man får mye igjen for å være målrettet. Så mitt råd til kommende studenter er å jobbe hard under hele semesteret. Gå på bedriftspresentasjoner, oppsøk bedrifter du kunne tenke å jobbe for etter endt utdanning. Et annet råd er å finne andre studenter å jobbe sammen med. På den måten lærer man seg å samarbeide. Flere hoder tenker ofte bedre enn et hode, særlig når det kommer til oppgaveløsning. Studentlivet på Ås er også unikt, så man må heller ikke glemme å ha det litt gøy innimellom.

- Dine erfaringer med NMBU?
- Min erfaring med NMBU er positivt. Det er et godt faglig miljø, og et høyt nivå på foreleserne. Jeg har alltid kommet til åpen dør hvis jeg har hatt utfordringer eller spørsmål knyttet til pensum.

Published 31. juli 2018 - 12:51 - Updated 31. juli 2018 - 13:25