Traineestilling i Trainee Salten

Beate Nordås

Foto
Privat

- Hva gjør du i din jobb?

-
Jeg har fått en traineestilling gjennom Trainee Salten som går over to år. Jeg skal følge et ledelsesutviklingsprogram i regi av nord-norsk lederutvikling og får prøve meg i to ulike bedrifter med varierte arbeidsoppgaver. Jeg starter først i Hamarøy kommune hvor jeg skal jobbe i en prosjektgruppe med kommunesammenslåing av Hamarøy og Tysfjord. I Hamarøy kommune skal jeg blant annet jobbe med næringsutvikling, digitalisering og arbeidsgiverpolitikk. Deretter starter jeg i Nord universitet.

- Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
- Utdannelsen ved NMBU har vært veldig relevant. Både på bachelor- og masternivå var det mulig å velge mellom ulike profiler og spesialiseringer. Opplegget ved NMBU er veldig fleksibelt som har gitt meg muligheten til å spisse kompetansen min etter egne interesser. Jeg har valgt emner ved andre institutter og fått muligheten til å jobbe i tverrfaglige grupper. 

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- I utgangspunktet var det ganske tilfeldig, men jeg har aldri angret et sekund i ettertid. Ås er et lite og trygt studiested med et fantastisk studentmiljø og nærhet til det meste. 

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Engasjer deg og vær åpen for nye utfordringer! Ved NMBU er det noe for alle enten du liker å holde på med idrett, spille musikk, skape innovative løsninger eller bare ønsker å være sosial. Studietiden er mye mer enn bare lesing og fag. Ved NMBU er det en rekke lag og foreninger du kan engasjere deg i og dersom du er åpen for det er det en plass for alle.

- Dine erfaringer med NMBU?                           
- Det beste med NMBU er studentmiljøet. De fleste studentene bor i samme området, det er utallige lag og foreninger, det er en rekke store arrangementer på campus og det er et felles møtested som er studentsamfunnet i Ås. Dugnadsånden er stor på Ås og det er i stor grad studentene som tilbyr og definerer aktivitetene på campus. Det er derfor veldig lett å bli kjent med folk fra ulike studier og klassetrinn. Ved å engasjere meg har jeg fått muligheten til å teste ut elementer fra studiet i praksis, jobbe og bli kjent med nye medstudenter og få dyrebar erfaring som ikke er mulig å tilegne seg gjennom skolebenken.

Published 2. august 2018 - 14:34 - Updated 26. november 2020 - 9:41