Analytiker i bank- og finanssektoren

Han er veldig fornøyd med utdannelsen og NMBU som studiested.
- Utdannelsen var høyst relevant, spesielt de finansielle fagene. NMBU ble valgt som studiested på grunn av tilbakemeldingen jeg fikk av venner som startet på utdannelsen året før. Det var viktig for meg å vite hvem foreleserne var og vite at de er anerkjente innen deres emner.

- Hva går jobben din ut på?
- Bank Brokers er et bankuavhengig rådgivningsselskap som realiserer verdiskapning for sine oppdragsgivere gjennom å kvalitetssikre at virksomheten kjøper de riktige finansielle tjenester til riktig pris. Jeg gjør inngående analyser av store og mellomstore virksomheter og deres finansielle innkjøp og vurderer disse i forhold til reelle underliggende behov. Samtidig er jeg med på bank- og finansanbudsprosjekter, fremmedkapitalanskaffelse og planlegging av finansstrategier.

- Bruk tid på studiet
- Mitt råd for studietiden er at man bør lese pensum flere ganger. Tung informasjon og kunnskap trenger tid til å synke inn. Innsatsen under studiet har utvilsomt betalt seg nå, det vet jeg med fasit i hånd.

Published 20. januar 2014 - 16:25 - Updated 8. november 2017 - 10:40