Revisor i Ernst & Young

Stian Granli
Stian Granli Photo: Privat

Ernst & Young AS er Norges største selskap innenfor revisjons- og rådgivningstjenester, og har kontorer i 140 land. I Norge er det 1500 ansatte fordelt på 34 kontorer.

- Mitt arbeid består av revisjon av foretak hovedsaklig i Mjøs-regionen og i Gudbrandsdalen. Dette innebærer arbeidsoppgaver som kontroll av våre kunders regnskap og eventuelle prosjektregnskap, samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. I tillegg bistår vi kunder med blant annet etablering/avvikling av selskap, fusjon/fisjon og skatte- og avgiftsspørsmål.

Ønsket slagkraftig og jordnær utdannelse
- Når jeg skulle ta de to siste årene av økonomistudiet valgte jeg NMBU fordi jeg ønsket å studere på et sted som ga meg en slagkraftig utdannelse, men som samtidig var jordnært. Tidligere studenter snakket varmt om den jordnære og intime atmosfæren universitetet kunne by på og mastergraden i økonomi og administrasjon gav meg nettopp dette.

Han synes utdanningen har gitt han en god og faglig allsidig plattform.
- Med utdannelsen fra Ås føler jeg at man står godt rustet til å møte nye utfordringer og ta inn over seg ny kunnskap som dukker opp i arbeidslivet. I tillegg gir siviløkonomtittelen muligheter til videre utdannelse innenfor regnskap og revisjon.

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Velg en mastergrad som interesserer deg også etter endt skoledag. Interesse for faget gir en lettere studiehverdag og ikke minst en enklere overgang til arbeidslivet.
- Overgangen til arbeidslivet starter minst ett år før endt utdannelse. Ta kontakt med potensielle arbeidsgivere hvor du ønsker å bosette deg og vis interesse for deres virksomhet, og hold dem oppdatert hvordan studiene går.
 - Skal du få en god jobb etter endt utdannelse, gjelder det å skille seg ut fra mengden søkere. Man skiller seg ut med gode karakterer, men også med f.eks. idrettsprestasjoner, relevant arbeidserfaring eller verv man har hatt. Klarer du å selge de gode sidene og relevansen ved å ha drevet f.eks. med idrett, hatt relevant erfaring eller andre verv, skiller du deg vesentlig fra mengden arbeidssøkere og du blir lagt merke til.

Published 20. januar 2014 - 16:25 - Updated 8. november 2017 - 10:37