Fikk jobb før fullført utdanning

Katja ble overrasket over hvor kort tid det tok før hun fikk tilbud om jobb.
- Du kan aldri vite hvor fort du får jobb, så jeg begynte å søke fire måneder før jeg skulle avslutte studiet.

I ettertid ser jeg at jeg startet søkeprosessen for tidlig, siden jeg begynte i jobben to måneder før jeg skulle levere masteroppgaven. Det resulterte i at jeg måtte utsette leveringen, men jeg har nå fått to ukers permisjon fra jobben for å fullføre oppgaven. 

Katja Brattestå
Katja Brattestå Photo: Privat


Relevant utdanning
I masterprogrammet i økonomi og administrasjon valgte Katja administrasjon og ledelse som hovedprofil og samfunnsøkonomi som støtteprofil.

– Hovedprofilen min, og de ledelses- og HR-fagene jeg har tatt, er svært relevante for jobben min. Masteroppgaven min handler om miljøledelse, der jeg ser på interaksjonseffekten mellom læringskulturen i bedrifter og implementering av miljøstandarder. Mercer har vist stor interesse for masteroppgaven min som har et stort fokus på læringskultur. 

Katja føler at utdannelsen har gjort henne godt rustet for arbeidslivet.
- Mercer gir veldig mye ansvar, spillerom og beslutningsmyndighet til den enkelte, så siviløkonomutdannelsen min gir meg den nødvendige kunnskapen til å føle trygghet i en såpass selvstendig stilling.  

Varierte arbeidsoppgaver
I Mercer jobber Katja i både HR-avdelingen og som Nordic Market Assistent.
- HR-rollen min går ut på rekruttering, tilrettelegge for læring og utvikling for de ansatte og håndtere oppsigelser/nedbemanninger. I tillegg har jeg ansvar for at lønnskjøringen er riktig hver måned. 

- Nordic Market Assistent-rollen er rettet mot det nordiske markedet og går ut på å støtte lederteamene med hovedfokus på lederen. Hovedoppgavene her er å lage agendaer til møter, skrive referat, lage utkast til diverse rapporter og utforme tilbud som skal ut til klientene, samt lage utkast til årsrapporter for klientene eller lederteamet, fortsetter hun. 

Ettertraktet på arbeidsmarkedet
I tillegg til jobbtilbudet fra Mercer, fikk hun jobbtilbud fra TV3 som controller.  Siviløkonomutdanningen hennes fra Handelshøyskolen har tydeligvis imponert arbeidsgiverne.

- Både TV3 og Mercer viste stor interesse for NMBU som valg av studiested og den utradisjonelle profileringen man kan få i form av diverse "miljøfag". Det ser også ut til være en positiv utvikling i arbeidsmarkedet for siviløkonomer nå. 

Ser lyst på framtiden
- Jeg er veldig positiv i forhold til videre karrieremuligheter. Mercer er en verdensledende global bedrift innenfor HR og relatert finansiell rådgivning, produkter og tjenester.

Bedriften tilrettelegger for utvikling og har mange incentiver og belønningssystemer for å motivere de ansatte til å utvikle seg og jobbe seg oppover.

Published 20. januar 2014 - 16:25 - Updated 8. november 2017 - 10:37