Claims handler hos HDI-Gerling Versicherung AG

Jørgen Russwurm

Jørgen Russwurm

Foto
Christian Clausen. Østlandets Blad
Jørgen jobber i havariavdelingen med skadeoppgjør innen marineforsikring.
- Vi forsikrer ca. 6000 skip, mest laste-, container og tankskip i hele verden. Disse er forsikret mot skader og havarier, akkurat som en fritidsbåt bare i mye større skala der det er flere selskaper som forsikrer et og samme skip og et av selskapene har hovedansvaret for forsikringsoppgjøret.

- Til daglig har jeg ansvaret for behandlingen av havarier der vi ikke har hovedrollen i skadeoppgjøret, det vil si sørge for at oppgjørene skjer etter gjeldende forsikringsvilkår og at forsikringstaker får oppgjøret sitt utbetalt. Forsikringsoppgjørene i denne bransjen tar som regel mellom 1-5 år å gjøre opp, derfor er det også viktig å sørge for at man hele tiden er oppdatert og at vi har holdt av nok penger til fremtidige utbetalinger. Det er ofte kompliserte saker, så det går mye tid til kurs og opplæring da jeg fortsatt er ganske fersk i gamet.

- Hvor relevant utdannelsen du tok ved NMBU?
- Veldig. I mastergraden i økonomi og administrasjon valgte jeg fordypning i finans og økonomistyring. Hittil har jeg fått mye bruk for den risikoforståelsen man får etter å ha tatt finansfagene, i tillegg til kunnskap om økonomistyring og regnskap sett i sammenheng med forsikringsøkonomi.

- Forsikringsbransjen er preget av uforutsigbarhet hva gjelder kostnadssiden. Å sørge for inntekter og det er viktig å holde konstant øye med cash flow'en. Det er mange faktorer som er med på å påvirke resultatene og det er det som gjør bransjen spennende mener jeg. Alt fra politikk, etterspørselen i verden etter varer, kundeforhold, hvor dyktige er kundens ansatte som styrer skipet og ikke minst - uflaks.

- Det var forsikringsfaget som tilbys på instituttet som åpnet øynene mine for forsikringsbransjen, og etter å ha fordypet meg mer i forsikring og risikoutjevning i masteroppgaven, ble jeg fast bestemt på at jeg ville jobbe med forsikring. En spennende bransje der alt handler om å ta risiko. Kombinerer man dette sammen med en interesse for sjøliv og store båter, må jeg si meg meget fornøyd med å ha havnet i drømmebransjen for meg.
 
- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- Jeg visste svært lite da jeg først valgte NMBU, og det var vel mest tilfeldigheter. Men, etter bare noen uker var jeg solgt. Et unikt miljø der både omgivelsene og medstudentene gjør at NMBU skiller seg ut fra det meste. Jeg klarer ikke å forestille meg at et slikt samhold blant samtlige studenter finnes hos de større universitetene/høgskolene.
 
- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Møt opp i forelesningene, lag gode rutiner, vær aktiv både i og utenfor skolen. Verv er aldri feil, men sørg for å ta verv du brenner for og ikke kun for "CV-fyll". Ta steget ut i det ukjente og utfordre deg selv. Selv hoppet jeg i det og tok et semester på UC Davis i California, og et semester utenlands er så absolutt å anbefale! Nye bekjentskaper og ny kultur er verdsatt når du skal ut å søke jobb. Klarer man å ha mange "baller" i luften som student blir overgangen enklere når man trer inn i arbeidslivet. Vær din egen motivator som student: Du vil, du kan og du får det til!
 
- Dine erfaringer med NMBU?
- Tiden på NMBU (eller UMB fra gamledager) har helt klart vært med på å forme meg både faglig og som person.  Økonomistudier får man omtrent overalt, men jeg tror NMBU-studenten tenker annerledes og mer bredspektret en andre da vi kan skreddersy utdanningen vår i større grad enn andre steder.  Økonomi- og finansfagene har en praktisk tilnærming med mye bruk av reelle oppgaver i nåtiden. De tar for seg ulike markeder og ikke bare aksjemarkedet og har fokus på bruk av verktøy som Excel, presentasjonsteknikk og gruppearbeid som har vist seg å være svært nyttig å ta med videre.

- Samholdet og studentlivet er helt unikt og står til terningkast 6. Det er ingenting er som å ta en tur ned til Ås på campus og mimre med en rusletur forbi Aud Max. og noen runder i trappene i Tårnbygget

Published 24. november 2015 - 14:34 - Updated 2. February 2017 - 14:45