Førstekonsulent i Direktoratet for økonomistyring

Kenneth Skjefstad

Kenneth Skjefstad

Foto
DFØ
Etter å ha fullført studiet, fikk Kenneth jobb som førstekonsulent i Direktoratet for økonomistyring (DFØ), som er underlagt Finansdepartementet og er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten.


- Hva gjør du i din jobb?
- Jeg jobber i seksjon for statlig regnskapsføring i Forvaltnings- og analyseavdelingen. Vi bistår Finansdepartementet med råd om utvikling av regnskapsområdet i staten.

Vi jobber blant annet med utviklingen av reglene for hvordan statlige virksomheter skal utarbeide og presentere sitt regnskap. Det å ha god kvalitet på regnskapet er viktig, da det sørger for at virksomhetene og staten som helhet får bedre oversikt, kontroll og styring over inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld.

Mye av arbeidet går ut på å veilede departementer og statlige virksomheter i forbindelse med dette. Veiledningen blir gitt i form av rådgivning og kurs. Vi er også med på å utforme og innføre nye regnskapsprinsipper i staten.

I tillegg bidrar seksjonen til at departementene og virksomhetene rapporterer på riktig måte til statsregnskapet. Statsregnskapet viser hva faktiske inntekter og utgifter har vært for det aktuelle året. Føringer for dette blir lagt i statsbudsjettet.

- Hvilken utdanning tok du?
- Mastergrad i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fra tidligere hadde jeg en bachelor i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Jeg tok et semester av bachelorgraden ved University of Minnesota – Carlson School of Management.

- Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
- Siviløkonomutdanningen er allsidig og gjør at man kan jobbe i mange ulike bransjer og sektorer etter endt utdanning. Mye av kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom studiet kommer til nytte i min nåværende jobb, da spesielt regnskaps- og analysefagene. Under studiet utvikler man også en måte å tenke på som er nyttig å ha med seg inn i arbeidslivet. Man lærer å se på informasjon med et kritisk blikk, noe som legger til rette for færre feilvurderinger og flere gode beslutninger.

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- Det som appellerte mest var at man i stor grad fikk mulighet til å bestemme hvilke fag graden skulle inneholde. Det å ”skreddersy” fagkombinasjonen etter interesser var viktig for meg. Jeg snakket også med studenter ved skolen som trakk frem det gode studentmiljøet og dialogen med foreleserne.

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Mange studenter tenker de må delta på mye utenomfaglig aktivitet og få veldig gode karakterer for å levere som student. Mitt råd er at man også passer på å bruke en del av fritiden sin på aktiviteter som ikke handler om studier og prestasjoner. Finn ut hva som interesserer deg både når det gjelder fagkombinasjon og aktivitet ved siden av studiene.

Samtidig vil jeg anbefale alle å dra på utveksling. Du blir kjent med andre mennesker, andre kulturer og ikke minst deg selv. Det er i tillegg spennende og lærerikt å se Norge fra et annet perspektiv.

- Dine erfaringer med NMBU?
-
NMBU innfridde mine forventninger. Det var gode muligheter til å bestemme egen fagkombinasjon og det var dyktige formidlere av fag ved skolen. Jeg var også veldig fornøyd med studentmiljøet og at foreleserne var imøtekommende og tilgjengelige.

Published 20. november 2015 - 14:36 - Updated 2. February 2017 - 14:16