Forvaltningsrådgiver i Usbl

Vegard Sørensen

Vegard Sørensen

Foto
Privat

- Hva gjør du i din jobb?
- Jeg jobber med økonomisk og juridisk rådgivning for styrer i boligsameier og borettslag. Dette kan være alt fra budsjettspørsmål, konflikter med beboere eller styrets ansvar i forbindelse med vedlikehold eller oppussing. På dagsbasis har jeg løpende samarbeid med regnskapsførerne, advokatene, byggelederne og kundesenter i Usbl og med styreledere og styremedlemmer i boligselskapene.

Om høsten jobber jeg mye budsjettering for neste kalenderår. Dette innebærer kartlegging av vedlikeholdsprosjekter og finansieringen av dette, samt løpende kostnader boligselskapet har gjennom året. I vintermånedene jobbes det mye med forberedelser til vårens generalforsamlinger og sameiermøter. Som rådgiver bistår jeg med saker som skal tas opp og behandles på generalforsamlingen eller sameiermøtet. På våren fungerer rådgiverne som møteledere på generalforsamlingene og presenterer også årsregnskapet. Det vil også foretas noe opplæring av styremedlemmer ved valg av nye styrer.

- Hvilken utdanning tok du?
- Etter å ha tatt en bachelor i markedsføring på Handelshøyskolen BI i Oslo og studert prosess- og prosjektledelse på Emergence School of Leadership, tok jeg økonomifag på NMBU for å få riktig fagkombinasjon som krevdes for å komme inn på master i økonomi og administrasjon som var programmet jeg gikk på fra 2013-2015.

- Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
- Selv valgte jeg en hovedprofil innen økonomistyring med støtteprofil i finans, og den økonomiske forståelsen og analyseegenskapene jeg tilegnet i løpet av studie er veldig relevant i forbindelse med budsjettarbeid og analyser jeg gjør i min jobb. I tillegg er det mye jus og eiendomsfaglig kompetanse jeg har måtte tilegnet meg etter å ha startet i jobben.

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- Med en bachelor i markedsføring ønsket jeg likevel å ta en master i økonomi og administrasjon i Oslo-området, og NMBU var den skolen som var mest imøtekommende og hjalp meg med å planlegge riktig fagkombinasjon og hvordan jeg skulle ta fagene for få siviløkonomutdannelsen jeg har i dag. Jeg hadde også hørt mye bra om det faglige innholdet og det gode studiemiljøet fra bekjente før jeg tok kontakt med NMBU, noe som viste seg å stemme.

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Hvis du vet hvilke type jobber eller bransje du selv passer i, bør man nok ha dette i bakhode når man velge hovedprofil og tema på masteroppgaven. Selv var jeg ikke sikker, men viste at jeg ville har en jobb hvor mye av jobben gikk ut på å jobbe med mennesker. Jeg valgte derfor en fagkombinasjon som jeg tror kan overføres til mange yrker og bransjer. Men det viktigste tror jeg er å velge fag som man interesserer deg for, da man tross alt bruk en stor del av tiden sin. For min del har det også vært viktig å skaffe seg gode kontakter gjennom studiet, ikke nødvendigvis av karrieremessige årsaker. I tillegg mener jeg at man bør benytte sjansen til å dra på utveksling om man har mulighet. Det var hvert fall en veldig god opplevelse for meg, hvor jeg ble kjent med mange nye folk og hadde en annen type skolehverdag enn man er vant til i Norge.

- Dine erfaringer med NMBU?
- Min erfaring er at det er en veldig god skole med et veldig imøtekommende personalet. Døren sto alltid åpen hos foreleserne, og det har vært lett å stikke innom med faglig spørsmål. Jeg likte også fagene jeg har hatt og mener disse er relevante til flere type yrker. Fleksibiliteten i forbindelse med valg av fag og timeplan har vært veldig gunstig for meg, som har pendlet fra Oslo. Jeg opplevde også at det var et godt studiemiljø og har fått gode venner fra studietiden der.

Published 18. november 2015 - 14:17 - Updated 23. mai 2017 - 19:16