Fra Handelshøyskolen til drømmejobb i Deloitte

helene_greeny_bilde_1.jpg?itok=oxJuXwpxHelene Greeny har en bachelorgrad i idrettspedagogikk fra Norges Idrettshøyskole (NiH) og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Etter å ha studert i Oslo i fem år ønsket hun å gjøre noe nytt. Helene valgte Ås og masterstudier i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen, NMBU .

I løpet av sine masterstudier ved NMBU har Helene vært på utveksling ved University of California, San Diego.

- Hva gjør du i din jobb?

- Jeg har startet å jobbe innenfor forretningsområdet revisjon og rådgivning. Arbeidshverdagen består i å revidere alt fra små til store bedrifter med hovedsete i Oslo-området.

- Nå på høsten består arbeidet mest av å planlegge revisjonen av årsregnskapet som avlegges 31.12. Dette innebærer blant annet å forstå hva bedriftene driver med, slik at vi kan kartlegge hvilket fokus vi bør ha under årsregnskapsrevisjonen. På høsten gjennomfører vi derfor blant annet interimrevisjon (før-revisjon) hos de store og mellomstore bedriftene.

- I tillegg til å revidere får vi også være med på andre prosjekter Deloitte driver med. Jeg har blant annet vært med i et analyseteam som har arbeidet med kåringen av årets raskets voksende teknologibedrift. Dette er en del av en internasjonal kåring, som går under navnet "Technology Fast 500".

- Etter nyttår sitter vi mye ute hos klientene. I perioden januar til mars/april gjennomføres selve revisjonen av årsregnskapet som ble avlagt ved årsskiftet. Arbeidet består blant annet av å innhente tilstrekkelig revisjonsbevis for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Dette er en periode på året hvor revisjonsavdelingen jobber mye, men samtidig får vi mulighet til å ta en desto lenger sommerferie.

- Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
- Flertallet av de nyansatte innenfor revisjon har gjennomført en master i økonomi og administrasjon, og ikke revisjon og regnskap. De nyansatte har mange ulike hovedprofiler fra masterstudiet. Jeg hadde selv hovedprofil i økonomistyring. Strategifagene gjør det lettere for meg å sette meg inn bedriftenes strategier og handlingsvalg, slik at vi forstår hvor vi bør ha hovedfokuset under revisjonen.

- Regnskapsfagene benytter jeg meg av hver dag ettersom det er selskapenes årsregnskap som vi reviderer. Jeg tok også en del fag ved NMBU hvor arbeidet i stor grad ble gjort i Excel. Dette er et arbeidsverktøy som blir mye benyttet i jobben innenfor revisjon. 

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- Jeg kommer selv fra landet og tok faktisk min videregående opplæring ved en skole med hovedfokus på landbruk (Hvam videregående skole). Jeg brukte i tillegg mye tid i forkant av masterstudiet på å lese meg opp på de ulike alternative skolene jeg kunne studere ved.

- NMBU utmerket seg blant annet på grunn av at man kunne velge mellom hele fem ulike profiler, de hadde et stort utvalg av spennende fag, få låste/obligatoriske fag og blokkundervisning. Denne muligheten gjorde at jeg kunne skreddersy min egen fagsammensetning og timeplan, alt etter hva som matchet mine interesser. 

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Det var først under ringfesten (avslutningsfesten for alle masterstudentene ved NMBU) at jeg faktisk oppdaget hvilke muligheter du har som student ved siden av studiene. Jeg ble overassket da jeg hørte at det er over 90 lag og foreninger ved NMBU som studentene kan engasjere seg i. Jeg angrer faktisk litt på i dag at jeg ikke engasjerte meg enda mer i livet utenfor studiene i Ås og jeg vil derfor anbefale fremtidige studenter å ta del i de utenomfaglige aktivitetene.

- Samtidig vil jeg anbefale studenter å stille opp på bedriftspresentasjoner og stands. For at Handelshøyskolen skal bli enda mer synlig i næringslivet, er det viktig at studentene viser interesse og engasjement når bedriftene setter av tid og ressurser til å besøke skolen.

Helene Greeny på besøk ved Handelshøyskolen med bedriftpresentasjon for å rekruttere Handelshøyskolens studenter til jobb i Deloitte

Helene Greeny på besøk ved Handelshøyskolen med bedriftpresentasjon for å rekruttere Handelshøyskolens studenter til jobb i Deloitte

Foto
Privat

- Som student har man stor valgfrihet når det kommer til valg av fag, spesielt på masternivå. Derfor er det viktig at man velger fag utfra interesse og ønske om fremtidig jobb, istedenfor hva venner velger og hva som vil medføre minst arbeid. Plutselig sitter man igjen med den perfekte fagkombinasjonen for å kapre drømmejobben.

- Dine erfaringer med NMBU?
- Etter å ha studert ved både NIH og HIOA, var jeg spent på hva som ville møte meg i Ås. Heldigvis sitter jeg igjen med kun positive erfaringer, til og med togturene frem og tilbake mellom Oslo og Ås.

- Spesielt ønsker jeg å trekke frem hyggelige forelesere og studieadministrasjon. Foreleserne stoppet ofte opp i gangene for å slå av en prat, og dørene hos studieadministrasjonen erfarte jeg at alltid sto åpen.

- Samtidig ser jeg nå fordelen av at Handelshøyskolen er forholdvis liten. Du blir godt kjent med medstudenter. Du går sjeldent rundt i Tårnbygningen uten å støte på kjente fjes. Jeg stortrivdes som student i Ås. Samtidig som det er godt å starte å jobbe, så hadde jeg blitt ikke skuffet over å tilbringe enda noen år ved NMBU.

Published 19. desember 2014 - 13:48 - Updated 2. February 2017 - 14:45