Valgfriheten i studiet har vært viktig

Line Kristine Moen Larsen.
Line Kristine Moen Larsen. Photo: Marie Steen


Line skal fullføre masterprogrammet i økonomi og administrasjon om noen måneder og er strålende fornøyd med utdanningen hun har valgt.
- Det jeg har satt veldig pris på ved NMBU, er muligheten til å kombinere min egen timeplan, både fagmessig og tidsmessig. Det at man kan sette opp sin egen timeplan har gitt meg mulighet til å ha en fleksibel hverdag. Dette har vært viktig siden jeg under hele utdanningsperioden har vært aktiv i både jobb- og skolesammenheng. 

Fra HiO til NMBU
-
Jeg var tidligere bachelorstudent ved Høgskolen i Oslo (HiO) og fikk da høre om masterstudiet ved NMBU gjennom samarbeidet mellom disse institusjonene. Jeg ønsket å studere videre ved et offentlig universitet, og nettopp derfor valgte jeg å søke på masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved NMBU. NMBUs beliggenhet og muligheten for å ta profilering innenfor økonomistyring og administrasjon og ledelse var også viktig for valget av masterstudium.  

Godt læringsmiljø i små klasser
-
Jeg er veldig fornøyd med fagtilbudet ved NMBU. Det er gode valgmuligheter og spennende fag å velge mellom.Jeg er også veldig fornøyd med læringsutbyttet som forelesningene har gitt meg. Vi er ofte små klasser på masterstudiet, noe som gjør at det er rom for mye diskusjon i de ulike fagene. Dette ser jeg på som kjempepositivt og lærerikt. I tilegg får man et nært forhold til foreleserne.  

Line og Freddie valgte å skrive masteroppgave sammen.
Line og Freddie valgte å skrive masteroppgave sammen. 


Masteroppgave om fotballklubber
Line skriver masteroppgave om Corporate Governance (prinsipper for eierstyring og selskapsledelse) i tippeligaklubber og deres tilknyttede selskaper.
- Jeg skriver oppgave sammen med Freddie Holstad. Vi har fokus på hvordan økonomistyringen fungerer i tippeligaklubbene i dag og hvilke utfordringer de står ovenfor i fremtiden. Dette er et utrolig komplekst og utfordrende tema, men samtidig er det veldig motiverende å skrive om noe man interesserer seg for. Det å skrive med en medstudent ser jeg på som en kjempefordel. Da kan man støtte hverandre når man er inne i krevende perioder. Finner man noen man kan jobbe godt sammen med, er det absolutt å anbefale. 

Ønsker å jobbe med ledelse av menneskelig ressurser
- Etter endt utdannelse har jeg hele tiden hatt et mål om å jobbe med HR (Human Resources). Det å jobbe med menneskelig kapital ser jeg på som veldig viktig, lærerikt og spennende. Ellers så har jeg fått en allsidig utdannelse som gjør meg rustet til jobbe innenfor en rekke bransjer og fagfelt.

Published 1. mars 2013 - 5:00 - Updated 8. november 2017 - 10:25