Mer om Naturforvaltning

På NMBU har vi lange tradisjoner for undervisning i naturforvaltning og økologi. Programmet har svært stor valgfrihet:
Oversikt over studiestruktur og emner.

Vi legger få bindinger på studieplanen din, og du kan velge mellom mange forskjellige fordypninger, avhengig av faglige preferanser.

Masteroppgaven
Som masterstudent på naturforvaltning kan du være deltaker på forskningsprosjekter i inn- og utland. Forskerne våre har prosjekter i mange land, og over hele Norge.

Aktuelle oppgavetema:
Eksempler på temaer som våre forskere jobber med akkurat nå inkluderer reinsdyr, ørret, habitatfragmentering, økotoksikologi, kongeørn, sinoberbille, økologiske effekter av klimaendringer og savanne- og regnskogsøkologi.

Lappugle

Foto
Erni/Shutterstock
 

Interessert i rovdyr?
NMBU er også hovedsete for det Skandinaviske Bjørneprosjektet, verden lengst pågående forskningsprosjekt på brunbjørn. Det Skandinaviske bjørneprosjektet forsker på brunbjørnens økologi. En del av forskningen innebærer blant annet radiomerking av bjørner, innsamling av biologiske data og sporing i felt. Hvert år skriver flere av NMBUs naturforvalterstudenter masteroppgaver for prosjektets forskere.
For mer informasjon se prosjektets eksterne nettsider

INA-forsker Ole Gunnar Sten radiomerker brunbjrn (det skandinaviske bjrneprosjektet).
MINA-forsker Ole Gunnar Støen radiomerker brunbjørn (det skandinaviske bjørneprosjektet). 

Semester i utlandet?
NMBU har avtaleuniversiteter over hele verden. Hva med et opphold i USA, New Zealand eller Austraila? Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet, og hjelper deg med å legge til rette studieplanen din. Følg våre innreisende og utreisende studenter på Instagram.

 

Arbeidsmarked
Naturforvaltere får jobb over alt hvor menneskelig aktivitet møter natur. Aktuelle arbeidsgivere inkluderer: NINA, NIVA, NVE, WWF, Sweco Grøner, SNO, Norges jeger- og fiskeforbund, Naturvernforbundet, kommuner, departementer (f eks Klima og miljødepartementet), fylkesmenn/fylkeskommuner, skoleverket, universiteter, FRIFO – Friluftslivets fellesorganisasjon, med mye mer.

Silje Vang er utdannet naturforvalter og forsker p pumaer i Canada.
Silje Vang er utdannet naturforvalter og har forsket på pumaer i Canada. 
Silje Vang er utdannet naturforvalter og har arbeidet med å kartlegge pumaens økologi i Cypress Hills, Canada. I studiet så de på pumaens økologi, samt hvordan undersøke hvordan pumaen reagerer på menneskelig bruk av leveområdene sine. For å kunne gjennomføre dette fanget de GPS-merket pumaer. Arbeidet innebar snøscooterkjøring, firehjuling, fotturer, ski og trugeturer, avhengig av årstid.
Les mer om Silje her.

 

 

Ida Kessel Nordgård, master i naturforvaltning

Foto
Ida Bordi Stene
Ida Kessel er utdannet natuforvalter og jobber ved Norsk Polarinstitutt. Der jobber hun med havforvaltning i Arktis og Antarktis. Les mer om henne her.Published 27. February 2015 - 8:30 - Updated 21. januar 2019 - 23:01