Naturbasert reiseliv - master

Naturbasert reiseliv - master

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og naturbaserte opplevelser etterspørres i økende grad. Slike opplevelser handler om fritidsbruk, bærekraft og næringsvirksomhet.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Bli en del av en voksende næring.

Bli en del av en voksende næring.

Foto
Stian Steinsland, NMBU
Hva blir jeg?
Du kan starte egen reiselivsbedrift, ha reiseliv som tilleggsnæring, eller bli medarbeider i en reiselivsvirksomhet. Arbeidsgivere finnes i privat næringsliv, kommuner, fylker, statlige etater og organisasjoner. Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid.
Hva lærer jeg?

Temaer som dekkes er naturbasert reiseliv, naturforvaltning, forretningsutvikling, planlegging, jus og økonomi. Du får ferdigheter innen innovasjon og gründervirksomhet, og skal kunne planlegge og iverksette forretningsplaner for en naturbasert reiselivsbedrift. Du lærer å ta i bruk en helhetlig tilnærming til forvaltning av naturen. Du får kunnskap om de muligheter og utfordringer som ligger i en økt kommersiell bruk av naturressursene.

Kort om studiet

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og kreativitet. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere sannsynlige miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og økt bruk av natur til friluftslivsformål.

Forelesninger og gruppearbeid suppleres med utferder, seminarer og innovasjonscamp. Studiet har tett kontakt med næringsaktører og forvaltningsmyndigheter. Det er gode muligheter for utveksling og tidligere studenter har blant annet reist til Alaska, New Zealand og Island.

Gjennom fagmiljøets forskningsaktiviteter får du innsikt i aktuell forskning og utvikling. I perioden 2016-2020 leder NMBU et av Norges største forskningsprosjekter på naturbasert reiseliv (BIOTOUR). Prosjektet tilbyr masteroppgavetema til interesserte studenter.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv 10 Obligatorisk emne
Reiseliv 5 Obligatorisk emne
Økonomistyring 5 Obligatorisk emne
Miljøforvaltningsrett 5 Obligatorisk emne
Innovasjonsbedrift 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Naturveiledning 5 Obligatorisk emne
Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Obligatorisk emne