Folkehelsevitenskap

Master / Folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet

Er du interessert i å lære mer om forebyggende og helsefremmende arbeid? Master i folkehelsevitenskap gir deg dagsaktuell kunnskap og handlingskompetanse. Betydningen av natur, miljø og omgivelser for helse er sentralt i studiet.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Gisle Bjørneby, UMB
Hva blir du?
Du kvalifiserer til folkehelsearbeid innen kommune, fylke, stat eller privat sektor. Dette kan være stillinger som folkehelsekoordinator, rådgivere i kommunal sektor (miljørettet helsevern, hms, og planlegging), rådgivere hos helsedirektoratet, i departement eller folkehelseinstituttet. Du kan også fortsette på en forskerutdanning eller jobbe som høgskolelektor 
Hva lærer du?

Du lærer om faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom og metoder som brukes i kartlegging og vurdering av folkehelse, inkludert epidemiologi og geografiske informasjonssystemer (GIS). Studiet er tverrfaglig med et helhetlig perspektiv på helse og livskvalitet. Studentene må velge mellom emner innen fagområdene miljø og helse, helsefremmende opplevelser og aktiviteter og helse i plan. Valgfrie emner kan være innen planfag, ernæring, utviklingsstudier, organisasjon og ledelse.

Kort om studiet

Første studieår består av obligatoriske emner i vitenskapsteori, forskningsmetode, folkehelsevitenskap og epidemiologi. Parallelt tas det valgfrie emner. Masterstudiet avsluttes med utforming av en 5 sp. prosjektplan og en 30 sp. masteroppgave. Studiet har felles samlinger, forelesninger og selvstudium. Det tilbys også som deltidsstudium over fire år. Studiet gjenspeiler NMBUs fokus på bærekraftig utvikling.

For nye studenter høsten 2019: Oppstart er 20. august og program for dagen finner du her.

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon studieplan_2019-20.pdf159.13 KB
PDF icon timeplan_h19.pdf148.54 KB
Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2015 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Folkehelsevitenskap 15 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer 15 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant