Studerer den norske befolkningens helsetilstand

  • dfs

    Helsetilstanden i den norske befolkningen er under lupen i rapportene som tidligere NMBU-student Nora Heyerdahl bidrar til i jobben på Folkehelseinstituttet.

    Foto
    www.shutterstock.com

I jobben på Folkehelseinstituttet bidrar tidligere NMBU-student Nora Heyerdahl med nøkkelinformasjon til norske kommuners folkehelsearbeid.

Studerer den norske befolkningens helsetilstand

Kan du fortelle litt om jobben din?

Jeg jobber som seniorrådgiver ved avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet. Jeg er en del av redaksjonen som jobber med å utarbeide folkehelseprofiler for landets kommuner, fylker og bydeler. 

Nora Heyerdahl avsluttet studiene i folkehelsevitenskap på NMBU i 2011.
Nora Heyerdahl avsluttet studiene i folkehelsevitenskap på NMBU i 2011.
Foto
Folkehelseinstituttet
Folkehelseprofilene er en firesiders unik rapport med statistikk for hver kommune/fylke/bydel som utgis årlig. De inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Indikatorene velger vi ut i fra hva som er viktige folkehelseutfordringer og om det har potensiale for forebygging, men statistikken er også begrenset av hvilken statistikk som er tilgjengelig. Kommunene og fylkene bruker statistikken vi presenterer inn i sitt folkehelsearbeid.

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?

Forståelsen for hva som er viktig i et folkehelseperspektiv, hvordan determinanter på ulike nivåer påvirker helse og trivsel og en grunnleggende forståelse for epidemiologi, det vil si studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, og statistikk er spesielt nyttig i min arbeidshverdag.

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?

Jeg hadde en bachelor i samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus (nå OsloMet) før jeg begynte på masteren.

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?

Epidemiologiemnet står klart for meg som veldig spennende, nyttig og lærerikt. Det var også inspirerende at kullet var sammensatt av personer med ulike fagbakgrunner.

 

Published 8. mai 2018 - 14:36 - Updated 31. juli 2018 - 14:26