- Jeg bruker kunnskapen fra studiene hver dag

Kan du fortelle om jobben din?

Som folkehelsekoordinator i Nes kommune i Buskerud er arbeidsdagen min veldig variert, og innebærer alt fra å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, til prosjektlederansvar og rådgivningsoppgaver.

I vår kommune er stillingen organisert i samfunnsutviklingsavdelingen sammen med kommunens planleggere og næringskonsulent. Jeg jobber tett med kollegaer både i oppvekst, helse og teknisk avdeling, avhengig av hvilke oppgaver/prosjekt det gjelder.

Nå for tiden bruker jeg mye tid på utvikling av kommunens nærfriluftsområde, prosjektet "Nesbyen som terrengsykkeldestinasjon", universell utforming og diverse planarbeid og rulleringer. I tillegg er jeg prosjektmedarbeider og bidrar med kompetanse om folkehelse og levekår i ulike prosjekt drevet av helsesektoren, oppvekstsektoren og teknisk avdeling.

Jeg kan virkelig anbefale denne typen jobb. Ingen dager er like, og det finnes et hav av muligheter til å være med å bidra i riktig retning! 

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?

Jeg bruker det hver dag, både i vurdering av statistikk, i utvikling av ulike tiltak og prosjekt og inn i kommunens planarbeid. Reint faglig er kunnskap om levekårs- og miljøfaktorers betydning for helse helt avgjørende i alt mitt arbeid. I bachelorstudiet var det mye fokus på fysisk aktivitet, men masterstudiet ga et større innblikk i flere påvirkningsfaktorer og årsakssammenhenger. 

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?

Jeg hadde en bachelorgrad i idrett, fysisk aktivitet og helse fra Høgskulen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet) før jeg begynnte på NMBU.

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?

Det må være alle timene, mer eller mindre effektive, med masteroppgaveskriving og etter hvert jobbsøknadsskriving sammen med gode studievenner. Frustrasjon og glede om hverandre gjorde det til et innmari bra halvår!

 

Published 25. April 2018 - 12:08 - Updated 7. mai 2018 - 11:04