Folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet

Folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet

Master (toårig) Heltid/deltid

Trollskog AS

Vil du lære mer om forebyggende og helsefremmende arbeid? Studiet gir deg kunnskap om hvordan vi som samfunn legger til rette for god helse i befolkningen. Betydningen av natur, miljø og omgivelser er sentralt i studiet.

Opptakskrav

Relevant Bachelorgrad

Gjennomsnittskarakter på minimum C

 

Søknadsfrist: 

20. april

Antall studieplasser
Til sammen 45 studieplasser, eksempelvis fordelt med 36 heltids- og 18 deltidsplasser.
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no

Tlf: 67 23 01 11

E-post: opptak@nmbu.no

 

Oppmerksomheten rundt helsefremmende og forebyggende arbeid øker i samfunnet. Studiet gir deg en fordypning i folkehelsevitenskap og relevante forskningsmetoder, slik at du skal kunne bidra i utviklingen. Du har mulighet til å velge innenfor ulike retninger, som for eksempel ledelse, miljørettet helsevern, planarbeid, aktivitetsvitenskap eller arbeidshelse. Med fullført grad kvalifiserer du til folkehelsearbeid innen kommune, fylke, stat eller privat sektor.

Du vil møte forelesere med topp ekspertise og erfaring fra praksis, både fra NMBU og eksternt. Undervisningsformene er varierte, og innebærer blant annet prosjektarbeid, problemløsning, flipped classroom og forelesninger. De obligatoriske emnene er samlingsbasert og undervisningen foregår på campus. Samarbeid og kontakt med arbeidslivet er en integrert del av undervisningen.

Studentgruppa er sammensatt med ulike aldre, fagbakgrunner og erfaringer som skaper et godt grunnlag for ulike perspektiver og innfallsvinkler. Det er også tett kontakt mellom underviserne og studentene.

Studiet går på heltid over to år, eller deltid over fire år.

Her finner du timeplanen for undervisningen høst 2022.  Det kan forekomme mindre endringer frem mot semesterstart.

Program for oppstartsdagen 16. august 2022

 

 

 

Hva blir du?

Du kvalifiserer til folkehelsearbeid innen kommune, fylke, stat eller privat sektor. Dette kan være stillinger som folkehelsekoordinator, rådgivere i kommunal sektor (miljørettet helsevern, hms, og planlegging), rådgivere hos Helsedirektoratet, i departement eller Folkehelseinstituttet.

Du kan også fortsette på en forskerutdanning eller jobbe som høgskolelektor.

Les mer om hva tidligere studenter jobber med i dag

 

Hva lærer du?

Du lærer om hva det er som fremmer helse og forebygger sykdom. Metoder som brukes i kartlegging og vurdering av folkehelse, inkludert epidemiologi og geografiske informasjonssystemer (GIS) inngår også i studiet.

Studiet er tverrfaglig med et helhetlig perspektiv på helse og livskvalitet.

I løpet av studiet er det fire obligatoriske emner, i tillegg til masteroppgaven. Utover de obligatoriske emnene velger studentene 25 studiepoeng innen fagområder som miljø og helse, helsefremmende opplevelser og aktiviteter, ledelse og helse i plan. I tillegg velges 15  studiepoeng innen emner som er relevante for folkehelsevitenskap.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptakskriterier for masterstudiet i folkehelsevitenskap ved NMBU

(revidert per 13. januar 2021)

 

Opptak til studiet krever en relevant bachelorgrad for folkehelsevitenskap med en

gjennomsnittskarakter på minimum C. En relevant bachelorgrad inneholder minst 80 studiepoeng i

fagspesifikke emner.

 

Master i folkehelsevitenskap tilbys som to ulike program, dvs som heltidsstudium over to år og som deltidsstudium over 4 år. Til sammen har studieprogrammene 45 studieplasser, fordelt ca. 36 heltids- og 18 deltidsplasser. Fordelingen av antall studieplasser vil kunne avhenge av antall søkere til de to programmene.

 

Det regnes karaktergjennomsnitt for bachelorgraden eller tilsvarende 180 studiepoeng. For både heltid og deltid rangeres søkere ut ifra karakter på bachelorgraden.