Folkehelsevitenskap

Master / Folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet

Er du interessert i å lære mer om forebyggende og helsefremmende arbeid? Master i folkehelsevitenskap gir deg dagsaktuell kunnskap og handlingskompetanse. Betydningen av natur, miljø og omgivelser for helse er sentralt i studiet.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2018
Foto
Gisle Bjørneby, UMB
Hva blir du?
Du kvalifiserer til folkehelsearbeid innen kommune, fylke, stat eller privat sektor. Dette kan være stillinger som folkehelsekoordinator, rådgivere i kommunal sektor (miljørettet helsevern, hms, og planlegging), rådgivere hos helsedirektoratet, i departement eller folkehelseinstituttet. Du kan også fortsette på en forskerutdanning eller jobbe som høgskolelektor
Hva lærer du?

Du lærer om faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom og metoder som brukes i kartlegging og vurdering av folkehelse, inkludert epidemiologi og geografiske informasjonssystemer (GIS). Studiet er tverrfaglig med et helhetlig perspektiv på helse og livskvalitet. Studenter velger mellom emner innen studieretningene Miljø og helse, Helsefremmende opplevelser og aktiviteter og Helse i plan. Støttefag kan være planfag, ernæring, utviklingsstudier, organisasjon og ledelse.

Kort om studiet

Første studieår består av obligatoriske emner i vitenskapsteori, forskningsmetode, folkehelsevitenskap og epidemiologi. Parallelt tas det valgfrie emner. Masterstudiet avsluttes med utforming av en 5 sp. prosjektplan og en 30 sp. masteroppgave. Studiet har felles samlinger, forelesninger og selvstudium. Det tilbys også som deltidsstudium over fire år. Studiet gjenspeiler NMBUs grønne profil.

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon studieplan_2017-18.pdf541.71 KB
Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap 15 Obligatorisk emne
Folkehelsevitenskap 15 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Organisasjonsteori 5 25 sp
Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer 15 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Strategisk HRM 5 25 sp
Ledelse i moderne kunnskapsorganisasjoner 5 25 sp
Omdømmeledelse 5 25 sp
Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant