Folkehelsevitenskap

Folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet - master

Master (toårig) 2 år heltid

Foto
Gisle Bjørneby, UMB

Er du interessert i å lære mer om forebyggende og helsefremmende arbeid? Master i folkehelsevitenskap gir deg dagsaktuell kunnskap og handlingskompetanse. Betydningen av natur, miljø og omgivelser for helse er sentralt i studiet.

Opptakskrav

Relevant Bachelorgrad

Gjennomsnittskarakter på minimum C

søknadsfrist

1. juni

Antall studieplasser
28 heltid og 14 deltid
Oppstart
Høst 2019
See more

Første studieår består av obligatoriske emner i vitenskapsteori, forskningsmetode, folkehelsevitenskap og epidemiologi. Parallelt tas det valgfrie emner. Masterstudiet avsluttes med utforming av en 5 sp. prosjektplan og en 30 sp. masteroppgave. Studiet har felles samlinger, forelesninger og selvstudium. Det tilbys også som deltidsstudium over fire år. Studiet gjenspeiler NMBUs fokus på bærekraftig utvikling.

Hva blir du?

Du kvalifiserer til folkehelsearbeid innen kommune, fylke, stat eller privat sektor. Dette kan være stillinger som folkehelsekoordinator, rådgivere i kommunal sektor (miljørettet helsevern, hms, og planlegging), rådgivere hos helsedirektoratet, i departement eller folkehelseinstituttet. Du kan også fortsette på en forskerutdanning eller jobbe som høgskolelektor

 

Hva lærer du?

Du lærer om faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom og metoder som brukes i kartlegging og vurdering av folkehelse, inkludert epidemiologi og geografiske informasjonssystemer (GIS). Studiet er tverrfaglig med et helhetlig perspektiv på helse og livskvalitet. Studentene må velge mellom emner innen fagområdene miljø og helse, helsefremmende opplevelser og aktiviteter og helse i plan. Valgfrie emner kan være innen planfag, ernæring, utviklingsstudier, organisasjon og ledelse.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Studiets oppbygning

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Folkehelsevitenskap 15 Obligatorisk emne
Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap 15 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Mennesket og miljø 10 25 sp
Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid 10 25 sp
Human miljøkjemi 10 25 sp
Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant