Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Master (toårig) Heltid

Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Foto
Ann Baekken

Studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.

Søknadsfrist: 

15. april

Antall studieplasser
26
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no

Tlf: 67 23 01 11 

OBS. Søknadsfristen er i år endret til 15. april. 

Studiets første del inneholder markedsanalyse, juss og eiendomsøkonomi. Denne delen kan tilpasses individuelt ut fra dine forhåndskunnskaper.

Deretter gir studiet et flerfaglig perspektiv på eiendoms- og byutvikling som verdiskapingsprosess, fra idéutvikling via prosjekt og endringsprosesser til eiendomsforvaltning. Du vil dels arbeide med teori på fagområdet og dels med praktisk oppgaveløsning. Studiet avsluttes med masteroppgave på 30 stp. innenfor et selvvalgt relevant tema.

Metoden i masteroppgaven skal være forskningsbasert, men kan ha både et kunnskapssøkende og/eller et utviklingsrettet formål.

Video: Hvordan jobber NMBU-studenter med byutvikling? Se hvordan studenter i landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling jobber sammen om tomteutvikling i Oslo.

Hva blir du?

Du blir en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter.

Du vil blant annet kunne arbeide med utvikling og ledelse av eiendomsprosjekter innen privat, offentlig og frivillig sektor, eller i utvikler-/rådgivningsmiljøer.

Hva lærer du?

I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsmarked og analyse, eiendoms-, og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging, samt i eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon.

Du får i løpet av studietiden en helhetlig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske, tekniske og offentlige beslutningsprosesser som angår utviklingen av eiendom.

 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Poenggrense 2019: 3,5
Se detaljerte opptakskrav her

 

Jeg jobber som eiendomsutvikler. Min jobb dreier seg i hovedsak om å utvikle nye og eksisterende kjøpesentre.

Herman L Hauge, eiendomsutvikler, Amfi Drift AS

Oppbygging

Dette studiet tilbys også på deltid. Les her

Studieplan for mastergraden i Eiendomsutvikling (heltid)

 

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Eiendomsmarked og analyse 10 Obligatorisk emne
Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting 10 Obligatorisk emne
Plan- og bygningsrett II - byggesak 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Overføring av fast eiendom 5 Obligatorisk emne
Prosjekter i byutvikling. Arkitektur, form og rom 20 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant