Eiendomsutvikling - master

Eiendomsutvikling - master

Studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Foto
Ann Baekken
Hva blir du?
Du blir en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter. Du vil blant annet kunne arbeide med utvikling og ledelse av eiendomsprosjekter innen privat, offentlig og frivillig sektor, eller i utvikler-/rådgivningsmiljøer.
Hva lærer du?

I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsmarked og analyse, eiendoms-, og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging, samt i eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon. Du får i løpet av studietiden en helhetlig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske, tekniske og offentlige beslutningsprosesser som angår utviklingen av eiendom.

Kort om studiet

Studiets første del inneholder markedsanalyse, juss og eiendomsøkonomi. Denne delen kan tilpasses individuelt ut fra dine forhåndskunnskaper. Deretter gir studiet et flerfaglig perspektiv på eiendoms- og byutvikling som verdiskapingsprosess, fra idéutvikling via prosjekt og endringsprosesser til eiendomsforvaltning. Du vil dels arbeide med teori på fagområdet og dels med praktisk oppgaveløsning. Studiet avsluttes med masteroppgave på 30 stp. innenfor et selvvalgt relevant tema. Metoden i masteroppgaven skal være forskningsbasert, men kan ha både et kunnskapssøkende og/eller et utviklingsrettet formål.

Dette studiet tilbys også på  deltid. Les her

 

Studieplan for mastergraden i Eiendomsutvikling (helltid)

 

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Eiendomsmarked og analyse 10 Obligatorisk emne
Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting 10 Obligatorisk emne
Plan- og bygningsrett II - byggesak 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring 15 Obligatorisk emne
Rettigheter i fast eiendom 10 Obligatorisk emne
Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Overføring av fast eiendom 5 Obligatorisk emne
Arkitektur og byform i byutvikling 20 Obligatorisk emne
Planlegging av masteroppgaven ved Eiendom og Eiendomsutvikling 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant