Eiendomsutvikling

Master / Eiendomsutvikling

Studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2017
Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Foto
Ann Baekken
Hva blir du?
Du blir en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse. Mulige arbeidsgivere kan være innen eiendomsselskaper, hos entreprenører, utvikler-/rådgivermiljøer, i offentlig eiendomsforvaltning og offentlige styringssystemer.
Hva lærer du?

I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsdannelse, eiendoms-, miljø- og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging, samt i eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon. Du får i løpet av studietiden en helhetlig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske, tekniske og offentlige beslutningsprosesser som angår utviklingen av eiendom.

Kort om studiet

Studiets første del inneholder juss, økonomi og tekniske fag. Denne delen kan tilpasses individuelt ut fra dine forhåndskunnskaper. Deretter gir studiet et flerfaglig perspektiv på eiendomsutvikling som verdiskapingsprosess, fra idéutvikling via prosjekt og endringsprosesser til eiendomsforvaltning. Du vil dels arbeide med teori på fagområdet og dels med faktiske eksempler på slike prosjekter. Studiet avsluttes med masteroppgave på 30 stp. innenfor et selvvalgt relevant tema. Metoden i masteroppgaven skal være forskningsbasert, men kan ha både et kunnskapssøkende og/eller et utviklingsrettet formål.

Eksempelplaner