Marius Saunders - Nasjonalparkforvalter, Fylkesmannen i Nordland

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber som nasjonalparkforvalter, Midtre Nordland nasjonalparkstyre / Fylkesmannen i Nordland

Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Jeg jobber på engasjement som nasjonalparkforvalter for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Vi er fem nasjonalparkforvaltere hvor fire har sin utdannelse fra Ås. Som nasjonalparkforvalter har jeg en variert hverdag, og arbeidsoppgavene mine består av blant annet planlegging av skjøtsel i verneområdene, saksbehandling for nasjonalparkstyret og tilrettelegging for besøkende i nasjonalparkene i Nordland. En dag kan være lukket på kontoret med GIS-prosjekter, neste dag kan det være møte med et politisk styre og den tredje dagen kan være ute i en av Nordlands vakre nasjonalparker på befaring.

Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Etter videregående startet jeg å studere økonomi, her lærte jeg en ting, jobb er så mye mer enn penger. Derfor valgte jeg å se etter andre studier som passet bedre til mine interesser. Siden jeg er glad i natur, dyr og friluftsliv ble biologi et naturlig valg. Jeg har tatt både bachleor- og mastergraden min på NMBU. Å slutte på økonomi og starte på biologi på NMBU er det beste valget jeg har tatt.

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Studentmiljøet på NMBU er helt fantastisk og jeg hadde fem helt fantastiske år på Ås. Jeg har fått venner for livet og et godt faglig nettverk som består av både professorer og medstudenter som jeg tar med meg i arbeidslivet.

Har du noen råd til kommende studenter

Mitt beste råd, kom til Ås! Biologi er en brei utdannelse og du kan få jobb innen mange spennende fagområder. Ta litt juss, statistikk og GIS ved siden av de biologiske fagene, da vil det åpne seg enda flere arbeidsmuligheter!

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål "Liv på land" er det bærekraftmålet vi bidrar til. Vi jobber med å bevare økosystemer i fjellområder og hindre spredning av fremmede arter.
Som forvalter for et nasjonalparkstyre er jeg ansatt hos Fylkesmannen i Nordland som bidrar til flere av FNs bærekraftsmål, blant annet "Livet i havet" og "Ansvarlig forbruk og produksjon".

Published 29. oktober 2020 - 14:28 - Updated 29. oktober 2020 - 14:46