Marianne Jetmundsen - Biolog, Statens Vegvesen

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber i Statens Vegvesen avd. Vest.

Hva gjør du i din jobb?

Jeg jobber med utredning av biologiske og miljøfaglige tema i KVU, kommunedelplaner og reguleringsplaner ved planlegging av nye veitraséer. Jeg jobber derfor mye opp mot naturmangfoldsloven og vannforskriften i ulike planer, og konsekventutrening for tema naturmangfold. Jeg jobber også en del med tema friluftsliv. 

Hvilken utdanning tok du?

Jeg tok en bachelorgrad i naturforvaltning ved HiNT(nå Nord universitet), og senere master i biologi, studieretning plantebiologi ved NMBU

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?

Utdannelsen min er veldig relevant mtp min jobb; gjennom bacheloren var det mye praktiske analyser i felt og fokus på konsekvensutredning og arealplanarbeid. Med master fikk jeg mer dypere forståelse for det biologiske, og har derfor en mer faglig tyngde i mine utredelser.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg ville ha en master i biologi, og valget mitt ved å studere ved NMBU ligger i navnet: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet! Jeg hadde hørt mye positivt om NMBU, både faglig og sosialt, og jeg ville gjerne skrive en master som var en del av et større forskningsprosjekt. Alt dette var godt representert ved NMBU, og jeg er glad for valget jeg tok.

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Mitt første råd er: IKKE STRESS, ta deg tid til å slappe av og nyte livet! Mitt andre er: Tørr å ta sjanser, og grip de du får! Jeg meldte meg som feltassistent en sommer i Sverige til Det skandinaviske brunbjørnprosjektet. Det var ikke relevant for min master som omhandlet (veldig forenklet) norsk gran, men var veldig spennende og jeg fikk utviklet meg svært mye. Jeg ble også ferdig utdannet midt i finanskrisen, og slet mye med å få tak i jobb. Jeg undersøkte de mulighetene jeg hadde, og troppet opp til samtlige kommunekontor og noenlunde aktuelle bedrifter i nærheten med CV i hånden. Så ikke vær redd for å spørre! Jeg endte opp med en praksisplass med svært dårlig lønn, men fikk en fot innafor og god erfaring!

Dine erfaringer med NMBU?

Kos deg! Nyt miljøet som er på Ås, med friluftsliv, ski og kort avstand til Oslo. 

Published 13. desember 2018 - 15:21 - Updated 13. desember 2018 - 15:21