Vitenskapsformidleren

Jeg jobber som frilansjournalist Jeg skriver om alt som har med vitenskap å gjøre. 


Med bakgrunn fra NMBU går skrivingen om vitenskap greit for Garlant.

- Jeg tok først bachelorgrad i husdyrfag ved IHA, så mastergrad i biologi ved IPV. Og akkurat det var avgjørende for jobben hun har i dag som frilansjournalist.

- Det var nettopp utdannelsen som fikk meg til å ville bli journalist! Planen var i utgangspunktet å bli husdyretolog, men noen år ut i studiet fikk jeg andre tanker. 

Jeg ble litt frustrert over at det bare var oss i forelesningssalen som fikk med seg denne viktige kunnskapen som absolutt alle på hele planeten burde få med seg. Kunnskap til folket, tenkte jeg og søkte om overflytting til IPV så jeg kunne bli skrivende biolog isteden, forteller hun.

Interessert i etologi
NMBU ble valgt fordi interessen Garlant hadde en brennende interesse for dyrs atferd og hva som påvirker denne adferden.

- Jeg ville jo, som sagt, i utgangspunktet bli husdyretolog og NMBU er det eneste universitetet som tilbyr denne utdannelsen.

Nå som jeg har erfart å studere der, ville jeg valgt NMBU igjen, uansett hvilken biologisk gren jeg ville satse på fordi det er et veldig inspirerende miljø. Hele Ås er egentlig det.

Hun kommer med følgende råd til nye studenter.

- Følg hjertet ditt!

- Foreleserne er pedagogiske og kunnskapsrike. Og studieveilederne er særdeles dyktige til å legge ting til rette for studentene så langt det lar seg gjøre. Man føler seg velkommen og ivaretatt fra dag én – noe som er kjempeviktig for å opprettholde motivasjonen hele studietiden.

Published 29. november 2012 - 9:00 - Updated 12. desember 2018 - 8:35