Johanne Solheim

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg er ansatt som doktorgradsstipendiat ved NMBU, her jobber jeg i forskningsgruppen BioSpec Norway. I min doktorgrad arbeider jeg med modellering av spredning og absorpsjon av lys i infrarød spektroskopi av biologisk materiale. Dette er en kombinasjon av fysikk og datavitenskap og jeg jobber tett med kollegaer fra andre fagfelt. I min doktorgrad er jeg involvert i flere prosjekter, så hverdagen er veldig variert. I et av prosjektene studerer vi Mie-spredning og hvordan det påvirker infrarød spektroskopiske målinger av celler og vev. Jeg deltar også i EU-prosjektet MIRACLE hvor vi vi utvikler maskinlæringsmetoder for datamaskiner som skal skille mellom spektra fra friske pasienter og pasienter som har slitasjegikt.

 

Hvorfor valgte du NMBU?

Jeg valgte å studere ved NMBU fordi jeg hadde et godt inntrykk av universitetet, både studiene og studentmiljøet. Jeg visste jeg ville studere fysikk, og helst med et fokus på miljø – og da er det NMBU som er stedet. Nå jobber jeg innen biologisk fysikk, så fokuset mitt skiftet noe i løpet av studiet. Det er en av fordelene med å ha felles basisfag i de første semestrene, da trenger man ikke vite nøyaktig hva man vil helt fra starten.

 

Hvilken nytte har du av utdanningen din i nåværende jobb?

Ettersom jeg har valgt å fortsette i universitetsmiljøet har jeg hatt stor nytte av utdanningen. Miljøfysikkutdanningen gir en bred bakgrunn, med en god forståelse for fysikk og matte. En stødig base er nyttig når man senere spesialiserer seg innen ulike grener. I miljøfysikkstudiet får man også praktisk erfaring fra lab, og man får mulighet til å se større sammenhenger gjennom flere spennende fag på masternivå. For meg har det vært særlig nyttig med grunnleggende matematikk- og fysikkfag, i tillegg til programmering.

 

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?

Ås er et helt spesielt sted å studere, og jeg tror mange trives veldig godt her. Her har vi campus og studentby samlet på ett sted, og det er stor aktivitet med studentforeninger, idrettsklubber og mange arrangementer på Studentsamfunnet. Det er stor sjanse for at du finner noe du trives med, om det så er studentpolitikk eller den litt sære idretten «3000 meter øl». Ås er ikke akkurat Norges største by, men jeg tror det er det som gjør at det sosiale miljøet blir så bra.

 

Råd til kommende studenter?

Studer noe du syns er gøy! Det er lov å tenke utenfor boksen når man velger fag, og studietiden er en mulighet til å utforske sine egne interesser. Man kan gjerne se seg om etter valgfag fra andre deler av universitetet når man setter opp studieplanen, for eksempel økonomi, datavitenskap, frihåndstegning eller miljøkjemi.

Som miljøfysiker fra NMBU er det mange muligheter som ferdigutdannet. Derfor er det lurt å ha tenkt gjennom hvilken type jobb man selv ønsker, og gjerne oppsøke aktuelle arbeidsgivere selv. Det er ikke alle jobber som fanges opp av bedriftspresentasjoner og karrieredager. Sommerjobber i ulike bransjer kan også være med på å gi en oversikt over hvilke typer jobber som finnes.

Published 28. February 2019 - 14:37 - Updated 28. February 2019 - 14:52