Herdis Motrøen Gjelten

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Kort fortalt jobber jeg med å digitalisere og kvalitetssikre historiske klimadata, altså gamle registreringer av temperatur, nedbør og vind. Jeg legger inn klimadata i databaser, kontrollerer dem og er med på å sørge for et godt datagrunnlag som brukes videre i bl.a. klimaforskning, klimainformasjon og værvarsling.

Hvorfor valgte du NMBU?

Mitt første år på NMBU tok jeg Ettårig grunnstudium for å få realfagskompetanse, og etter endt år valgte jeg å fortsette på Ås med en master i miljøfysikk og fornybar energi – rett og slett pga. gode forelesere, interessante studier og et svært godt studentmiljø.

Hvilken nytte har du av utdanningen din i nåværende jobb?

I min nåværende jobb har særlig masteroppgava som jeg skrev i samarbeid med Meteorologisk institutt vært til stor nytte, i tillegg til et spesialpensum i meteorologi som jeg tok i forbindelse med masteren. Uten dette hadde jeg vel ærlig talt ikke fått jobben. Kunnskap om statistikk og databaser og klima- og meteorologifagene jeg tok ved NMBU og på utveksling i Canada kommer godt med. Og som alle realister har jeg hatt god bruk for evnen til å jobbe analytisk og systematisk som jeg har fått gjennom ei solid teoretisk utdanning.

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?

Jeg har bare gode ting å si om studentmiljøet på Ås. Foreningslivet på Ås er fantastisk og bør ikke gås glipp av. Det at universitetet er såpass lite gjør at en lett blir kjent med folk og kommer inn i miljøet, i tillegg til at terskelen for å banke på døra til forelesere for å ta en prat og få hjelp og veiledning er lav.

Positive erfaringer med NMBU?

Det er også gode muligheter for utveksling ved NMBU, noe som for min del resulterte i et år ved University of British Columbia i Canada.

Råd til kommende studenter?

Engasjer deg! Både i studier og i studentmiljøet. Dra på utveksling om du har mulighet. Utforsk mulighetene i læreplanen og finn ei retning du syns er spennende.

Published 12. januar 2017 - 11:17 - Updated 23. mai 2017 - 19:10