Erlend Finden

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som forsker. Der jobber jeg med radarforskning i prosjektprogrammet «Luft-militær overvåking». En radar bruker elektromagnetiske bølger til å blant annet detektere eller avbilde værfenomener, fly og terreng. Det er naturligvis nødvendig å kunne både fysikk, matematikk og informatikk for å forstå hvordan en radar fungerer, for å kunne regne på radardataene, og for å kunne få fornuftig informasjon ut av en radar og ned til en operatør. Arbeidshverdagen består for tiden av å løse matematiske problemer knyttet til radar, programmering, lesing og skriving. Man holder også små presentasjoner eller hører på andre som presenterer. Vi gjør også lab-arbeid inne på FFI og feltarbeid ute der en typisk bygger opp utstyr og samler inn data. Feltarbeidet kan foregå ute ved radar-installasjoner eller ombord i militære fly.

Hvorfor valgte du NMBU?
Jeg valgte NMBU på bakgrunn av god omtale fra bekjente.  Jeg anså det også som positivt med tett kontakt med foreleserne. Tett kontakt med de ansatte er nok unikt for Ås og bidrar til et godt læringsmiljø samt at du hele tiden kan få veiledning om valg av emner i forhold til interesseområder.

Hvilken nytte har du av utdanningen din i nåværende jobb?
I mitt daglige virke har jeg brukt for nesten alt det jeg lærte i matematikk, fysikk og programmering. Det vi lærte om å diskutere, skrive vitenskapelig og å presentere er også veldig nyttig i denne jobben.

Hvilket inntrykk har du av arbeidsgivers forhold til kandidater fra NMBU?
FFI har ansatt tre nyutdannede fra IMT i sommer – det sier ikke så lite!

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?
Ås har et fantastisk godt studentmiljø, både på Campus i studiehverdagen og på Student-samfunnet på fritiden, det kan nok alle som har gått på NMBU bekrefte. Jeg har fått mange gode venner under studietiden. Det er mange aktive lag og foreninger ved NMBU, noe for enhver smak av de som ønsker organisert sosial aktivitet. Jeg vil benytte anledningen til også å reklamere for roklubben som disponerer Norges nasjonale rostadion kun få km fra NMBU. Ved NMBU var det også et godt studentmiljø der vi både lærte mye og hygget oss utover sene kveldstimer på lesesalen eller på fysikklaben. Vi hadde mulighet for å gjøre egne forsøk i laben, og vi brukte laben til både sosiale aktiviteter og faglige diskusjoner. Engasjerte fysikkforelesere sender ut eposter med fysikknytt, og avholder kvelds-arrangement med gode foredragsholdere. NMBU har mange inspirerende, engasjerte og gode forelesere og veiledere som er utrolige viktige for det gode læremiljøet.

Råd til kommende studenter?
Jeg råder kommende studenter til å også ta emner ved andre universiteter under studietiden - gjerne ved utveksling til utlandet eller til UiO. Dette utfyller og spisser kompetansen. Videre anbefaler jeg studentene å ta mest mulig matematikk, det gjør at en blir godt rustet til å sette seg inn i å forstå forskjellige teknologier. Jeg anbefaler også studenter til å lære seg numeriske metoder og programmering, dette er etterspurt ute og er en forutsetning for å kunne arbeide med de aller fleste reelle systemer og problemer. 

Published 26. januar 2016 - 9:37 - Updated 2. mars 2017 - 9:36