Spesialisering i Anvendt matematikk og miljøfysisk analyse

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på aktuelle forskningsområder:

1. Modellering  av bølger og virvler

Vannets bevegelse modelleres med matematiske modeller. Her arbeides det med alt fra tsunamimodellering til væsketransport i rør (og badekar).

Virvelstrømmer kan modelleres matematisk.

2. Ultralydsystemer for kardiologi
Prosjektet omhandler modellering av hjerteaktivitet og diagnostiske metoder i samarbeid med forskningsmiljøene i Oslo.

Hjertesimulering
Hjertesimulering 

Masterveiledere:

 

Published 19. desember 2012 - 20:00 - Updated 10. juli 2019 - 12:45