Spesialisering i Klimafysikk

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt og anvendelsesorientert forskningsmiljø, ofte nært knyttet til arbeid som foregår i f.eks. Meteorologisk institutt eller Oslo Bymiljøetaten.

 

Vær- og klimamålinger på Ås
NMBU har en egen meteorologisk feltstasjon med omfattende måleutstyr for kontinuerlige målinger av atmosfæriske parametere, energiomsetning, stråling og jordmålinger. Observasjoner har pågått i nesten 150 år og hvert år oppsummeres disse i rapportserien Meteorologiske Data for Ås. Du kan også følge med i sanntid på hvordan været er i Ås akkurat nå.

 

Feltstasjonen for bioklimatiske studier på Søråsjordet med kontinuerlige målinger av alle viktige meteorologiske parameterne slik at vi har en god forståelse av klima og klimaendringer i Ås. Feltstasjonen er fantastisk egnet for utvikling og testing av nye sensorer.

Foto
NMBU

Lange måleserier og utforskning av nye målemetoder

Du kan fordype deg i de lange måleserier og studerer de allerede pågående klimaendringene her på Ås i detalj eller du kan jobbe med forbedring, test og utvikling av nye instrumenter og målemetoder.

Visste du at det er slett ikke så lett å måle nedbør og at «Snøen kan skape trøbbel for meteorologene». Vi tester nye sensorer og metoder både på Ås og på teststasjonen til Meteorologisk institutt på Haukeliseter i Telemark for å forbedre kvaliteten av nedbør- og andre meteorologiske målingene.

NMBU samarbeider med Meteorologisk institutt om utvikling av måleteknologi for snø. Bildet er hentet fra forskningsstasjonen på Haukelid. Hva med en masteroppgave her?

NMBU samarbeider med Meteorologisk institutt om utvikling av måleteknologi for snø. Bildet er hentet fra forskningsstasjonen på Haukeliseter. Hva med en masteroppgave her?

Foto
Meteorologisk institutt

 

Bærekraftig samfunnsutvikling trenger god klimakunnskap

Folk i Norge har alltid vært opptatt av vær og klima siden det spiller en rolle i nesten alt vi driver med: Fritidsaktivitetene våre, strømprisene og matproduksjonen er væravhengige.

Kunnskapen om hva slags klima og ekstremværsituasjoner vi kan regne med, er uvurderlig for at samfunnet vårt klarer seg ved dagens og fremtidens klima. Kunnskapen er nødvendig til å kunne ta de riktige valgene innen byplanlegging, landbruk, dimensjonering av viktig infrastruktur og utviklingen innen fornybar energi og mye mer.  Forskningsmiljøer ved NMBU er involvert i mange av disse arenaer og det finnes derfor er gode muligheter for tverrfaglige masterprosjekter innen klimafysikkspesialiseringen.

 

Mange studenter tar et semester på Svalbard i studieforløpet.

 

Masterveiledere

Published 19. desember 2012 - 19:00 - Updated 17. desember 2021 - 14:58