Spesialisering i Biofysikk og nevrofysikk

 

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på aktuelle forskningsområder:

1. Beregningsorientert biologi
Som masterstudent arbeider du her sammen med fysikere, matematikere, informatikere, biologer og kjemikere i et felles fagmiljø innen biologisk fysikk spesialisert mot nevrofysikk.

Nervecelle
Nervecelle

2. Bildeanalyse, spektroskopi og datamodellering

Dette fagområdet inkluderer biofysikk. Mer informasjon finner du under spesialiseringen Miljømåleteknikk og bildeanalyse.

Masterveiledere i biofysikk og nevrofysikk:

Published 19. desember 2012 - 18:00 - Updated 21. oktober 2019 - 9:05