Spesialisering i Biofysikk og nevrofysikk

 

Fysikk, matematikk og datavitenskap kan brukes til å analysere mange ulike aspekter ved hjernen vår.

Foto
Shutterstock

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på aktuelle forskningsområder:

1. Beregningsorientert nevrovitenskap
Som masterstudent arbeider du her sammen med fysikere, informatikere, biologer og matematikere i et felles tverrfaglig fagmiljø ved NMBU og Universitetet i Oslo på problemstillinger innen nevrofysikk og andre temaer fra beregningsorientert nevrovitenskap.

Nervecelle
Nervecelle
 
2. Medisinsk fysikk og kunstig intelligens

Som masterstudent arbeider du sammen med et tverrfaglig team av fysikere, datavitere, leger og veterinærer. I masteroppgaven vil du jobbe med å utvikle metoder for rask og nøyaktig diagnostisering av sykdommer ved å kombinere medisinske bilder og andre pasientdata med maskinlæring og dyplæring. Formålet er å bedre prognosen og livskvaliteten for den enkelte pasienten.

3. Spektroskopi og fotonikk
Som masterstudent arbeider du på spennende problemstillinger innen matvitenskap, prosessteknologi eller fornybar energi. Det er mulig å gjennomføre en masteroppgave rettet mot fotonikk.

 

Veiledere for spesialisering i biofysikk og nevrofysikk: 

Published 19. desember 2012 - 18:00 - Updated 17. desember 2021 - 15:35