Håkon Ersland og Sverre Galby

Borregaard

Sverre Ersland og Sverre Galby har gjennomført en 5-årig master i Maskin, prosess og produktutvikling på NMBU. Nå jobber de hos Borregaard, som er verdensledende innen bioraffinering

Håkon Ersland og Sverre Galby

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Begge er ansatt som trainee i forbedringsgruppen på Borregaard. Vi obber med igangsetting av «Exilva» fabrikken, her jobber vi med produksjon og applikasjonsutvikling av Mikrocellulose som er et relativt nytt satsingsområde for Borregaard. Våre arbeidsoppgaver er forskjellige med vi jobber både teknisk med utvikling av fabrikk/utstyr, med daglig produksjon i fabrikk og annet forbedringsarbeid.

Hvorfor valgte dere NMBU?

Vi hørte på fra venner og familie som allerede gikk NMBU at det var særdeles høyt faglig nivå, engasjerte forelesere som alltid har en dør åpen, og ikke minst at det er et unikt sosialt miljø i Ås hvor alle blir kjent med alle.  I tillegg liker vi oss i vakre, landlige omgivelser, noe Ås leverer på.

Hva slags nytte har dere av utdanningen i nåværende jobb?

Felles er at vi har hatt god utnyttelse av tekniske fag for å sikre et godt dimensjoneringsarbeid. Det er spesielt mye fokus på blant annet materialteknologi og CAD design. I tillegg så er det generell forståelse for maskin, konstruksjon og andre tekniske fag ligger til grunn for å kunne ta fornuftige avgjørelser hver dag.

Mye bruk for kunnskap fra praktisk prosjektstyring. Litt fra faget, men mest fra studierelevante prosjekter utenfor fag.

Hva kan dere si om studentmiljøet på Ås?

Sosialt og inkluderende fra første dag. Et sted hvor det er tilbud for de aller fleste.

Avslutningsvis, har dere noen råd til kommende studenter?

Delta i studierelevante prosjekter utenfor studiene tidlig. Bli med i prosjekter som går på tvers av fagretninger hvor fokuset er å jobbe med næringslivet. Det er sosialt og du får jobberfaring ved siden av studiene.

Bli kjent med og ta i bruk god arbeidsmetodikk i studiehverdagen, dette er det stort fokus på i arbeidslivet. Prøv å benytte for eksempel en «A3» eller «fiskebeinsanalyse» når dere går i gang med et nytt prosjekt/oppgave. Det viktigste er å bli en sammensveiset gjeng med medstudenter som jobber sammen, motiverer hverandre og får et godt nettverk.

Published 2. november 2018 - 12:45 - Updated 2. november 2018 - 12:48