Nan Iren Erdal

Lerøy Norway Seafoods AS

Nan Iren valgte å spesialisere seg i produktutvikling da hun studerte ved NMBU. I dag jobber hun ved Lerøy Seafoods, hvor hun har hatt stor nytte av ferdighetene og kompetansen hun tilegnet seg i studiene. 

Nan Iren Erdal

Hva gjør du i din jobb?

Jeg leder forbedringsarbeidet i fabrikken til Lerøy Norway Seafoods på Melbu i Vesterålen. Her foredler vi hvitfisk-produkter som distribueres globalt. Bransjen er i full utvikling, noe som gjør hverdagen både spennende og lærerik. Det skjer mye på teknologifronten og vi må holde følge - samtidig som vi bygger systemer for å arbeide på smartest mulig måte. Det gjør vi  blant annet ved å implementere en LEAN-basert driftstrategi, med stort fokus på kontinuerlig forbedring. Teknologiforståelse, prosesskunnskap og innovativ tenking er viktige elementer i denne type arbeid. Man må kunne se sammenhenger, forstå hvordan det ene påvirker det andre og skreddersy løsninger som fungerer i praksis.  

Hvilken utdanning tok du?

Maskin, prosess og produktutvikling. Med spesialisering i produktutvikling. 

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?

Utdannelsen har gitt meg et nytt perspektiv og en evne til å se verden med andre øyner. Den lærte meg å lære. Nå kan jeg effektivt sette meg inn i ulike industrier, ulik teknologi, ulike prosesser og utfordrende problemstillinger. Den har gitt meg et nysgjerrig tankesett, kunnskap til å arbeide innen spennende områder og kompetanse til å være med i utvikling og realisering av nye, fremtidsrettede løsninger. Med andre ord har utdannelsen vært, og er fremdeles, svært relevant for mine karrierevalg. 

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg valgte å studere ved NMBU fordi universitetet var kjent for et godt miljø, både sosialt og faglig. Med en rekke spennende studieretninger, tradisjoner og studenttilbud var det ingen tvil om at dette var et første valg. Studiet jeg landet på virket svært interessant, og det levde definitivt opp til forventningene. 

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Bruk studieårene godt. Bygg et nettverk av gode venner, samt fremtidige kolleger og støttespillere. Vær aktiv i det som skjer, både i studiet og i studenthverdagen. Vær nysgjerrig og finn dine interesseområder. Bruk lærere og veiledere godt, skreddersy ditt studie med fag som gir deg en unik kompetanse. Vær engasjert, åpen for å lære og tilegne deg så mye kunnskap som mulig. Sist men ikke minst, dra på utveksling og utvid horisonten enda mer! 

Dine erfaringer med NMBU?

Universitetet har dyktige lærere og veiledere som er engasjert i studentene og deres suksesser. Fag og emner er både teoretiske og praktiske, noe som gir en god forståelse. Jeg fikk mulighet til å utforske interesser ved å bygge på utdanningen med spennende emner, også utenfor min studieretning. Støtten fra institutt og veileder gjennom studiet og i arbeidet med masteroppgave bidro til å sette prikken over i'en. Dette er virkelig universitet å anbefale for alle som ønsker en spennende studiehverdag og en kompetanse som legger grunnlaget for en spennende karriere - med mange muligheter! 

Published 1. november 2018 - 14:58 - Updated 2. november 2018 - 13:21