Møt en tidligere student: Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Ellen Kristine Solbrekke Hansen har gjennomført en 5-årig Lektor utdanning i realfag (LUR) på NMBU. Nå jobber hun som lærer på Kirkeparken vgs, Moss.

Møt en tidligere student: Ellen Kristine Solbrekke Hansen

 

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Ellen Kristine Solbrekke Hansen, her med klassen hun hadde praksis hos i Sør-afrika.
Ellen Kristine Solbrekke Hansen, her med klassen hun hadde praksis hos i Sør-afrika.

 
I dag jobber jeg som lærer ved en flott skole i Moss, som heter Kirkeparken videregående skole. Der fikk jeg jobb før masteroppgaven var levert inn og forsvart. I dag underviser jeg i matematikk og naturfag. Matematikkfagene jeg underviser er R1 (realfagsmatematikk i 2.klasse) og S1 (samfunnsfagligmatematikk i 2.klasse), som er programfag på den studiespesialiserende linjen. I naturfag underviser jeg studiespesialiserende elever og yrkesfaglige elever. Jeg opplever, som veldig mange andre lærere har sagt før meg, at ingen dag er lik en annen. Det kommer av både lærevillige og mindre lærevillige elever, inspirerende kollegaer, spennende undervisningstemaer og nye utfordringer som skal løses. Skolehverdagen er helt unik og det er alltid noe man kan lære! En slik hverdag gir meg mye glede og kunnskap.

Hvorfor valgte du NMBU?

Jeg valgte UMB fordi jeg ønsket å bli en matematikklærer og universitetet hadde en linje som ble kalt LUR (lektorutdanning for realfag). Ettersom UMB har fokus på realfag, tenkte jeg at da måtte de være eksperter på å utdanne gode lærere i realfag. Dessuten ga universitet inntrykk av profesjonalitet, og på samme tid varme og personlighet. Som bonus var det veldig enkelt å bruke kollektivtransport til og fra universitetet, da jeg pendlet i fem år.

Hva slags nytte har du av utdanningen din i nåværende jobb?

I løpet av de fem årene ved UMB har jeg tilegnet meg kompetanse til å undervise matematikk, biologi og naturfag i den videregående skole. Dessuten har vi hatt praksis på ulike skoler ved ulike trinn. Jeg hadde praksisopphold på en barneskole, ungdomsskole og på videregående. I et av praksisoppholdene var jeg i Sør-Afrika, som var veldig spennende og lærerikt! Det ga mersmak og jeg ønsker at både andre lærere og elever skal få oppleve en slik kontrast til skolehverdagen i Norge. Før og under praksisoppholdet ble jeg godt rustet ved PPU (praktisk pedagogisk utdanning) og DID (fagdidaktikk – “kunsten å lære bort”). Ved denne “pakken” føler jeg at jeg stiller godt forberedt til jobben jeg har i dag.

 

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?

Det er et svært godt studentmiljø på Ås. Studentene er hyggelige, sosiale og opptatt av faget de studerer. Det er enkelt å komme i kontakt med medstudenter og det er mange tilsetninger å være med på.

 

Har du noen råd til kommende studenter?

I studietiden tror jeg det er viktig å sette seg realistiske mål, knyttet til de enkelte fagene og mer i sin helhet for studietiden. For min del var det viktig å lære så mye som jeg kunne og å sette kunnskapen i sammenheng. Det var et viktig mål, fordi jeg ønsket en god faglig bakgrunn for å undervise elever i den videregående skole. Ikke minst er det viktig å trives, og på UMB er alt tilrettelagt for trivsel og god stemning.

Published 15. mai 2013 - 15:26 - Updated 30. oktober 2018 - 14:21