Møt tidligere student: Guro Ranes

Guro valgte matte og fysikk som fordypningsfag da hun studerte Lektorutdanning i realfag (LUR) ved NMBU. I dag jobber hun som lektor i videregående skole, hvor hun har hatt stor nytte av kunnskapen og erfaringene hun fikk på studiet. 

Møt tidligere student: Guro Ranes

Hvor jobber du nå?

I videregående skole. Trøndelag fylkeskommune er min arbeidsgiver.

Hva gjør du i din jobb? Fortell!

Jeg underviser i realfag. De fleste klasser er på studieforberedende utdanningsprogram, men jeg har også matematikk på yrkesfag. I år har jeg faga matematikk, fysikk og geografi. Underviste også naturfag forrige skoleår. Arbeidsuka er allsidig med 18 timer undervisning (100% stilling), for- og etterarbeid og fastsatt møtetid med kollegaer. Ulike fag, med ulike tema innenfor faget, og forskjellige klasser er med på å gjøre jobben variert og spennende.

Hvilken utdanning tok du?

Lektorutdanning i realfag, med matematikk og fysikk som fordypningsfag.

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?

Svært relevant, da den innebar både faglig fordypning og pedagogisk/didaktisk opplæring. Masteroppgaven jeg leverte i fysikkdidaktikk ga meg kunnskap og erfaringer som var gode å ha med seg ut i yrkeslivet.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

På grunn av det gode studentmiljøet! At universitetet har en miljøbevisst profil og tilbyr et stort, variert spekter av utdanninger var også positivt. 

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Dra på utveksling! Nyt studietida! Kollektiv, foreninger, samfunnet og Eika Treningssenter tilbyr så mye bra. Og til LUR-studenter: utnytt praksisperiodene til å teste ut opplegg og stille spørsmål.

Dine erfaringer med NMBU?

Gode erfaringer med relativt lite miljø der det er nærhet mellom student og ansatt og god oppfølging

Published 1. november 2018 - 11:22 - Updated 6. november 2018 - 8:28