Møt en tidligere student: Marte Bråtalien

"Jeg opplevde NMBU som et åpent og trygt universitet. Det var god kontakt mellom forelesere og studenter, og jeg følte meg absolutt sett som student."
Marte Bråtalien jobber i dag som universitetslektor ved NMBU, etter å ha fullført en 5-årig lektorutdanning i realfag (LUR).

Møt en tidligere student: Marte Bråtalien

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber som universitetslektor ved Seksjon for læring og lærerutdanning ved NMBU.

Hva gjør du i din jobb?

Jeg jobber med videreutdanning av lærere i matematikk for 8. – 13. trinn. Her underviser og veileder jeg i matematikk og matematikkdidaktikk for lærere ved ungdomsskole og videregående skole som ønsker å oppnå formell undervisningskompetanse (60 studiepoeng) i matematikk. I tillegg får jeg drive fagdidaktisk forsking som del av jobben min. Da skriver jeg artikler, deltar i prosjekter og konferanser etc.

Hvilken utdanning tok du?

Jeg tok lektorutdanningen i realfag, og valgte matematikk og kjemi som undervisningsfag.

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?

Utdanningen jeg tok var svært relevant for min arbeidshverdag. Studiet består både av fag som har gitt meg en solid faglig kompetanse, og av fagdidaktiske emner som har gitt meg et innblikk i lærerrollen og i utfordringer og muligheter i skolen. Ikke minst har praksisperioder med veiledning gjennom studiet gitt meg muligheten til å prøve ut idéer og utvikle meg.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg hadde hørt mye positivt om studentmiljøet ved NMBU – at det var noe for alle her. I tillegg er universitetet akkurat passe stort, og studenter jeg pratet med fortalte at klassestørrelsene gjorde det enkelt å bli kjent med nye folk og med forelesere. Man forsvant liksom ikke i mengden her, slik man kunne risikere ved de større universitetene.

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Utnytt de mulighetene du får! Si ja til ting du har lyst til, men ikke helt vet om du tør å kaste deg ut i. Bli kjent med medstudentene dine og dann gjerne kollokviegrupper – jeg hadde stor nytte av det å samarbeide med andre. Og prat med de eldre studentene, du kan lære masse av deres erfaringer.

Dine erfaringer med NMBU?

Jeg opplevde NMBU som et åpent og trygt universitet. Det var god kontakt mellom forelesere og studenter, og jeg følte meg absolutt sett som student. I tillegg er det et bredt spenn av foreninger, grupper og fritidstilbud her, noe som gjorde studenthverdagen litt morsommere.

Published 30. oktober 2018 - 13:40 - Updated 30. oktober 2018 - 13:43