Julie Aas Rye arbeider som landskapsarkitekt i Grindaker AS

Julie Aas Rye
Julie Aas Rye Photo: Ukjent


Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber med varierte prosjekter, fra overordnet planlegging på reguleringsplannivå til detaljprosjektering som blir grunnlag for bygging. Prosjektfasene er også varierte, fra skissenivå til bygge-oppfølging av anlegg jeg har tegnet ut i detalj. I skissefasen er kreativitet og mengde kalkerpapir som rulles ut det mest avgjørende, imens man i produksjonen av arbeidstegninger må være bevisst oppbygging og fundamentering, materialbruk og detaljert terrengforming. Jeg jobber med alt fra parker og byrom til kirkegårder, boligprosjekter, og skolegårder.

Hvorfor valgte du NMBU?

Jeg valgte NMBU på grunn av det kjente gode studentmiljøet, beliggenheten, inspirerende lærere og den solide tilnærmingen til faget. Kreativitet utvikles gjennom fag som innebærer forming og tegning, samtidig tillæres god faglig kompetanse i naturvitenskaplige fag som geologi og plantelære. Utdanningen former deg ikke bare til en kreativ jobb, men også til en jobb som krever kunnskap om naturvitenskap, byplanlegging, terrengforming, overvannshåndtering, konstruksjoner og tekniske installasjoner.

Hvilken nytte har du av utdanningen din i nåværende jobb?

Utdanningen har for meg fungert som en solid grunnmur som har lagt til rette for ulike tilnærminger til faget i arbeidslivet, jeg fikk mulighet til å spesialisere meg samtidig som jeg fikk et grunnlag basert på faget som helhet. Spesielt nyttig har fagene i plantelære vært, der tilegnet jeg meg kunnskap som jeg bruker hver eneste dag i arbeidslivet.
Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?
Mangfoldig, inkluderende og vilt! Jeg elsket studentmiljøet på Ås, selv var jeg aktiv blant annet gjennom Pikekoret Ivar og som skuespiller i UKA-revyen. Det er lett å engasjere seg i ulike lag og foreninger som gir deg bekjentskap på tvers av studielinjer, samtidig legger arrangementer som UKA til rette for sosialisering på tvers av studiesteder.

Råd til kommende studenter?

Engasjer deg, både faglig og sosialt. Utfordre opplæringsmetoder og faglige tilnærminger ved å stille spørsmål, både til deg selv og andre. Som student har du en unik mulighet til å tenke utenfor boksen, vær fri samtidig som du lærer deg det grunnleggende faget. Og kanskje viktigst av alt: jobb med de individuelle prosjektene i felleskap på tegnesalene. Gi råd, få råd og presenter planene for hverandre! Deler du på de gode ideene får du tusen tilbake

Published 31. mars 2014 - 13:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:35