VA-ingeniør i Våler kommune

1. Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Jeg jobber som VA-ingeniør i Våler kommune (Viken). Det er første modul i traineeVANN. De to neste skal være hos Driftsassistansen i Viken IKS og MOVAR IKS. I Våler jobber jeg med ulike prosjekter som foregår i kommunen, deriblant oppgradering av renseanlegg, lekkasjesøk og oppfølging av spredte avløpssystemer. Jeg bidrar i klimaarbeidet i kommunen, og jobber nå med å videreutvikle et planprogram.

Vannbransjen er stor, og det skjer mye innen innovasjon og utvikling. Det er veldig spennende å ta del i nasjonale fagnettverk og få mulighet til å fordype meg i fagemner som er aktuelle for kommunen. Vannbransjen trenger engasjerte folk med nye ideer og kompetanse, og det er en bransje hvor du blir oppmuntret til å utvikle deg. Da jeg studerte tenkte jeg ikke på mulighetene som finnes i den kommunale sektoren, men det er så mange spennende jobber i Kommune-Norge!

2. Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Fra NMBU har jeg bakgrunn i miljøkjemi som er en retning fra siving-linja på KBM. Fagene om miljøgifter, miljøkjemi, uorganisk/organisk kjemi, mikrobiologi og fysikk er viktige for å forstå hvordan de ulike parametrene påvirker vannet. I den jobben jeg har i dag har jeg hatt god nytte av renseteknologi for vann og avløp- grunnkurs og vannressursforvaltning. De gjorde det lettere å koble min forståelse av kjemien og biologien på vannfaget. Det har vært meget nyttig i jobbsammenheng.

Erfaringene jeg fikk gjennom ulike organisasjonsarbeid, både via Samfunnet og NMBU, har vært veldig verdifullt i arbeidshverdagen og i samarbeidet med kollegaer. Det er så mye man lærer av å jobbe frivillig, og ikke minst i det gode fellesskapet man finner på Studentsamfunnet i Ås.

3. Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Jeg jobber med klimaplanen for Våler kommune nå, hvor FNs bærekraftsmål står sentralt. Det er spennende å påvirke hvordan kommunen skal planlegge sitt eget klimaarbeid fremover, og å samarbeide om klimaarbeid med kommuner i tidligere Østfold og nå i Viken. Det er et stort engasjement for klimaarbeid både i kommune, fylke og stat, og jeg har allerede deltatt på flere konferanser som fremmer nettopp dette.

4. Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

NMBU har en egen sjel. Det høres klisje ut, men den velkjente Ås-ånden blir en del av alle studentene som går der. Jeg opplever studentmiljøet på NMBU som spesielt inkluderende. Der er det rom for alle. Du finner alltid noen som liker de samme tingene som du gjør og det er alltid plass til en til. Hvis du gir litt av deg selv, får du så utrolig mye tilbake!

På NMBU er det gode fagmiljøer på fakultetene. Det er dyktige forelesere som formidler tidsriktig kunnskap, og sprer forståelse og engasjement innen sine fagområder. Som masterstudent får du mulighet til å velge noe du ønsker å fordype deg i, og du blir også oppmuntret til nettopp dette.

5. Har du noen råd til kommende studenter?

Jeg anbefaler NMBU og Ås som studiested på det varmeste! Det er et godt studentmiljø, både faglig og sosialt. Da stort sett alle flytter til Ås, og har lite/ingen nettverk der fra før av, er det lett å komme i kontakt med andre studenter og å komme inn i den nye studenttilværelsen.

6. På hvilke måter tenker du at utdanningen din har vært relevant for den jobben du har i dag?

Veldig relevant. Utdanningen har først og fremst gitt meg en grundig faglig kompetanse. Dette innebærer også viktigheten av god kildekritikk, utarbeidelsen av faglige tekster, samt gruppearbeid og samarbeid på tvers av fagmiljøer.

7. Hva synes du er mest verdifullt for studenter å ha med seg fra studieprogrammene inn i arbeidslivet?

Nysgjerrighet. Du slutter aldri å lære, og det er ikke meningen heller :)

Les mer om studier ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

 

Published 16. november 2020 - 19:02 - Updated 28. november 2020 - 13:13