Kaja P. Børstad, Systemdriftsingeniør i Statnett

Statnett SF. Statnett er systemansvarlig i det norske kraftmarkedet som betyr å eie, utvikle og drifte det sentrale kraftnettet i Norge og kraftforbindelser til andre land. 

Kaja P. Børstad, Systemdriftsingeniør i Statnett

Fortell om din nåværende stilling
Jeg jobber som systemdriftsingeniør på Landssentralen. Hovedoppgavene mine består i å overvåke kraftflyten og forsyningssikkerheten i nettet, analysere behov og iverksette tiltak for å tilfredsstille driftssikkerheten og regulere balansen mellom kraftproduksjon og forbruk ved bruk av regulerkraftmarkedet.  
Det som motiverer meg på jobb er å føle at jeg blir utfordret hver dag, at ingen arbeidsdag er lik og hyggelige kollegaer.  
Det jeg liker med Statnett er alle jobbmulighetene man har innad i en bedrift og at det er et stort fokus på det sosiale, både gjennom Ung i Statnett og arrangementer med hele bedriften.  

Hvorfor valgte du NMBU?
Jeg valgte Ås på grunn av beliggenheten, fordi Universitetet fokuserte på miljø og fornybar energi og at jeg hadde hørt at studiemiljøet på Ås var veldig bra. Noe som viste seg å være helt riktig.  

Hvilken nytte har du hatt av Indøk-utdannelsen din?  
Jeg har nytte av utdannelsen min ved at jeg må ta tekniske og økonomiske vurderinger i driftssituasjoner på jobb. Nettverket jeg fikk gjennom studiet førte til at jeg fikk deltidsjobb i Statnett, som videre førte til sommerjobb to år på rad og til slutt fast jobb ved endt studie. Så det er viktig å ikke kun fokusere på skole, men bruke tid på å sosialisere seg utenfor studiet.
Har du noen råd til kommende studenter?
Jeg hadde stor nytte av faget FYS377 – Digitale elektriske kraftsystemer. Faget tar for seg kraftsystemets infrastruktur, gir en forståelse av det fremtidige elektriske kraftsystemet og ser på utfordringene ved innfasing av mer fornybar energi i nettet.
Ellers ville jeg råde alle studenter til å ta del i UKA eller på Samfunnet gjennom frivillige verv, da vil man få venner på tvers av studier og studietiden blir helt klart bedre.  

Intervjuet ble gjennomført i november 2017

Published 10. February 2018 - 22:33 - Updated 10. February 2018 - 22:34