Iselinn Vindstad, Approval Engineer (Godkjenningsingeniør) i DNV GL Maritime

DNV GL Maritime er en stor del av DNV GL. Her arbeides det med å godkjenne skip, plattformer, FPSO og utstyr til disse.

Iselinn Vindstad, Approval Engineer (Godkjenningsingeniør) i DNV GL Maritime

Fortell om din nåværende stilling  
Jeg jobber nå i avdeling for Trykkutstyr (Pressurized Equipment), vi godkjenner trykktanker, varmevekslere og sylindre som skal ombord på skip/offshore platformer etc. Arbeidsoppgaver er sette seg inn i relevante regler og standarder, og bergene styrken på utstyret i henhold til de gitte standardene.  
I min avdeling har vi ett veldig godt samhold og arbeidsmiljø, og det er det jeg verdsetter mest med min jobb.   
Hvorfor valgte du NMBU  
Mitt valg av studiested var veldig tilfeldig. Min bestevenninne ville studere noe de bare hadde på Ås, jeg ønsker å studere indøk, så da ble jeg med henne når jeg fant ut at Ås hadde indøk som studieretning. Jeg hadde aldri hørt om Ås før.


Hva var bra med utdannelsen?
Jeg har hatt stor nytte av maskinfagene, da jeg beregner styrke på
komponenter/utstyr av stål. Jeg skulle gjerne brukt mer av «øk» delen, men det er ikke like lett i nåværende jobb.
Foreleserne på maskin var veldig inspirerende og gjorde studiehverdagen og studiet veldig interessant.    


Har du noen råd til kommende studenter?
Engasjer deg! Vær med i en studentforening, dra på utveksling, bo i kollektiv! Og studer jevnt og trutt.   
Intervjuet ble gjennomført i november 2017

Published 10. February 2018 - 22:25 - Updated 10. February 2018 - 22:25