Hilde Hellberg, Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Ved hjelp av mer enn 2500 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Hilde Hellberg, Multiconsult

Fortell om din nåværende stilling  
Nå jobber jeg med prosjektet Campus Ås, samlokaliseringen av Veterinærinstituttet (VI) og Veterinærhøgskolen (NVH) ved NMBU på Ås. Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne, og det er utrolig spennende å få ta del i et så stort og komplekst byggeprosjekt. Som en del av prosjektstyringsteamet jobber jeg i hovedsak med planlegging og oppfølging av prosjekteringsgruppens arbeid. Sentrale arbeidsoppgaver har hittil vært utvikling av fremdrifts- og leveranseplaner, rapportering til kunde, kvalitetskontroll, økonomioppfølging og endrings- og dokumenthåndtering. I disse dager jobber jeg med å utvikle et nytt styringsbudsjett for hele prosjekteringsgruppen. Det beste med å jobbe med prosjektstyring er at ingen dager er like og at det er store muligheter for å ta initiativ og tenke kreativt. Arbeidsdagen formes i hovedsak av hvordan man selv velger å løse de oppgavene man står ovenfor. Det er sjelden noen forteller deg akkurat hvordan du skal gjøre ting så lenge resultatet blir riktig.
Jeg har vært svært heldig i Multiconsult og har i løpet av de tre årene jeg har vært ansatt fått jobbe med flere spennende oppdrag. Selv med lite erfaring og kort fartstid har jeg fått prøve meg med varierende oppgaver og mye ansvar. Noe av det beste med Multiconsult er samarbeidskulturen, du har alltid mange gode kollegaer å henvende deg til for støtte og veiledning.

Hvorfor valgte du NMBU?  
Da jeg ikke hadde et konkret ønske om hva jeg ville jobbe med i fremtiden hørtes Indøk ut som et lurt valg for å holde flest mulig dører åpne. Samtidig hadde jeg hørt veldig mye bra om studentmiljøet og foreningslivet på Ås.
Hvilken nytte har du hatt av Indøk-utdannelsen din?
Siden jobben min kombinerer bygg, ledelse og styring har jeg hatt stor nytte av de fleste fordypningsfagene jeg tok. Det faget jeg føler jeg har hatt mest bruk for er TBA270, Bygningsadministrasjon og prosjektledelse. Hvis man har et ønske om å jobbe i byggebransjen introduserer dette faget deg for svært mange faglige uttrykk og temaer du garantert vil møte på igjen senere. Det beste med indøkstudiet var at jeg gjennom et bredt spekter av ulike fag og grad av fordypning lærte litt om veldig mye. Det er når du kommer ut i arbeidslivet læringskurven virkelig blir bratt, og da er det en stor fordel å allerede ha etablert knagger du kan henge supplerende kunnskap og erfaringer på.

Har du noen råd til kommende studenter?  
Ta ansvar for egen studietid. Bruk litt tid i starten på å bli kjent med hvilke muligheter du har, både faglige og sosiale, og bli med på moroa! Det er viktig å finne en god balansegang mellom faglig og sosialt engasjement. Jeg lærte utrolig mye da jeg var leder i fagutvalget i Linjeforeningen for Industriell økonomi, og dette er en erfaring jeg ikke ville ha vært foruten. Samtidig ville jeg heller ikke vært foruten alle de morsomme festene i bodegaen eller forsøket mitt på å løpe 3000 meter øl.
Jeg vil også anbefale å dra på utveksling et semester eller to. Selv var jeg et semester på Hawaii. 5 år på Ås kan høres lenge ut for noen, da er det veldig spennende og lærerikt å få oppleve et annet studiemiljø og kultur for en periode.
Husk å ta vare på gode forelesningsnotater og oppgaver! I min første stilling i Multiconsult skulle jeg dimensjonere forskjellige betongelementer. Selv om jeg fikk fri tilgang til flere avanserte dataverktøy og oppslagsverk var det mine egne notater fra studietiden som hjalp meg mest.


Intervjuet ble gjennomført i november 2017

Published 10. February 2018 - 22:20 - Updated 10. February 2018 - 22:20