Hedvig Skappel, Statsbygg

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og deres hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

Hedvig Skappel, Statsbygg

Fortell om din nåværende stilling
Som assisterende prosjektleder for kvalitet- og usikkerhetsstyring i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum jobber jeg blant annet med å utvikle og vedlikeholde prosjektets kvalitetssystem, og sikre at systemet til enhver tid er i samsvar med gjeldende krav og standarder. Jeg jobber også med å identifisere usikkerheter i prosjektet, og følgende definere tiltak, for å styre prosjektet mot et suksessfullt resultat.  
Det jeg liker med stillingen er at jeg får mye ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver. Dessuten gir stillingen meg innsikt i store deler av prosjektet, noe som er svært verdifullt for videre utvikling og erfaring.  
En av grunnene til at jeg valgte å søke på jobb i Statsbygg er at de har store og spennende prosjekter, såkalte formålsbygg. Statsbygg har også et stort og sterkt fagmiljø med gode karrieremuligheter.  

Hvorfor valgte du NMBU?  
Jeg valgte NMBU fordi jeg ønsket å ta en utdannelse hvor jeg kunne kombinere min interesse for byggteknikk og økonomi. Jeg hørte også mye bra om NMBU, blant annet at universitetet har et svært aktivt studentmiljø med et mangfold av lag og foreninger. Det at NMBU tilbyr mange spennende fag og gir mulighet til å ta deler av graden i utlandet, var også viktige faktorer for meg ved valg av studiested.  

Hva var bra med utdannelsen?
Utdannelsen min ga meg mulighet til å skreddersy min utdanningsprofil opp mot det arbeidsmarkedet og yrkesvalget jeg er mest interessert i. Da dette er et privilegium for alle indøk-studenter, har jeg nå et bredt nettverk av medstudenter som jobber i svært ulike bedrifter og arbeidsmarkeder. Utdannelsen ga meg også mulighet til å ta deler av graden min i utlandet, noe som ga meg gode engelskferdigheter og et enda bredere nettverk.  
Har du noen råd til kommende studenter?  
Ta del i studentlivet! Engasjer deg på Studentsamfunnet, bli med i et lag eller en forening, eller ta på deg et verv – mulighetene er mange. Dette er både gøy, samtidig som det gir deg en unik erfaring og et nettverk som du kan ha bruk for senere i livet.  

Intervjuet ble gjennomført i november 2017

Published 10. February 2018 - 22:04 - Updated 10. February 2018 - 22:09