Hans Olav Drømtorp Kristiansen - Prosjekteringsleder Jernbaneteknikk i Bane NOR

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Hans Olav Drømtorp Kristiansen - Prosjekteringsleder Jernbaneteknikk i Bane NOR

Fortell om din nåværende stilling  

Jobber som prosjekteringsleder for jernbaneteknikk prosjektet Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 som skal bygge dobbeltspor med jernbane fra Sandvika til Hønefoss og 4-felts motorvei fra Sundvollen til Hønefoss. Dette er en jobb jeg startet i etter å ha fullført Bane NORs toårige traineeprogram.  
Som prosjekteringsleder jobber jeg med rådgivere og interne fagressurser i planleggingen av jernbanetekniske fagene, spor, kontaktledning, elkraft og signalanlegg m.m. Prosjektet og faget er stort og komplekst som gjør at man får jobbe med mange dyktige fagpersoner, stadig lærer og jobber variert.  


Hvorfor valgte du NMBU?  

Tilfeldighetene gjorde at jeg havnet på NMBU, etter 3 år som nordlending var det godt å komme tilbake til de siviliserte deler av landet. Hadde jeg vist det jeg vet nå hadde jeg valg NMBU igjen, men da på grunn av spennende fag og mye muligheter for å forme ditt eget studieløp, gode utvekslingsavtaler, et fantastisk studiemiljø og muligheten for å engasjere seg i UKA, samfunnet og studentpolitikk.  
Hva var bra med utdannelsen?
Det tverrfaglige med utdannelsen gjorde det spennende å studere og et utrolig bra klassemiljø i kullet mitt gjorde selv de mindre spannede fagene interessante. Ta fag med lab og mye øvinger, mer jobb, men du lærer også mer.  

Har du noen råd til kommende studenter?

-    Bo på Pentagon 1 år, verken mer eller mindre.
-    Foreninger er bra, men ikke la det gå utover ditt bidrag til et bra klassemiljø, det tjener du på både faglig og sosialt.
-    Ikke sitt hjemme å les, bruk lesesal og kollokvier. Er du smarteste personen i kollokviegruppa, er du i feil gruppe ;)
-    Søk jobb som øvingslærer, er betalt repetisjon av ting du burde husket fra tidligere fag.

Intervjuet ble gjennomført i desember 2017

Published 24. januar 2018 - 20:59 - Updated 25. januar 2018 - 9:43