Erlend S. Kjelstad - Produksjonstrainee i Orkla Foods Norge

Orkla Foods Norge AS er en av de største merkevareleverandørene av mat i Norge. Selskapet står bak sterke merkevarer som Stabburet, Toro, Stabbur-makrell, Nora, Vossafår, Denja, Stabburet Leverpostei, Pizza Grandiosa, Fun Light, Vestlandslefsa, Gøy og Idun. Produktporteføljen til selskapet teller ca 1300 produkter, fordelt innen de fleste kategorier i norsk dagligvare. 

Erlend S. Kjelstad - Produksjonstrainee i Orkla Foods Norge

Fortell om din nåværende stilling  
Som produksjonstrainee går jeg et treårig løp med full lønn hvor målet er å få god innsikt i Orkla Foods Norge sine fabrikker og utvikle meg som leder i selskapet. Første året jobber jeg med små prosjekter og forbedringsarbeid i fabrikken. Det kan gå på å redusere svinn, optimalisere flyten eller endre etablerte metoder og systemer.  
Det er utrolig gøy å få jobbe med maten vi spiser hver dag og kunne bidra til at den både innehar høyeste kvalitet og en lønnsomhet som forsvarer å produsere den i Norge. Hverdagen er svært variert og jeg jobber gjerne med prosjekter som går på alt fra kvaliteten på råvarene, svinn i produksjonen til leveringsgraden vår ut av fabrikken. Det spenner over mange faggrener som både økonom og ingeniør og jeg lærer noe nytt hver eneste dag.  
Jeg er nå på første året som produksjonstrainee og er utplassert på Toro-fabrikken utenfor Bergen. Andre og tredje året vil jeg få mer ansvar for personal og avdelinger og få muligheten til å utvikle meg videre som leder.
Hvorfor valgte du NMBU?
Muligheten til å kombinere flere fag og kunne påvirke min egen utdannelse var det som gjorde at jeg valgte å studere ved NMBU. Samtidig hadde jeg en søster som hadde gått der så jeg hadde hørt mye bra om miljøet og beliggenheten gjorde det enkelt for meg ettersom jeg er fra Oslo. Når jeg ser tilbake på tiden på Ås tror jeg det viktigste var miljøet. Det å bo, studere og leve på samme sted gir en verdi jeg ikke var klar over da jeg begynte ved NMBU. I tillegg er NMBU sterkt innen næringsmiddelindustrien og jeg er stolt når jeg kan si jeg har studert på Ås.

Hvilken nytte har du hatt av Indøk-utdannelsen din?  
Indøkutdannelsen ved NMBU er god fordi vi har egne tilpassede indøkfag og mulighet til å lage din egen vri eller retning. Vi har også en fagansvarlig som er opptatt av at fagene våre skal være etterspurt av næringslivet.
IND220 Studentbedrift er faget jeg kanskje lærte mest. Faget går over to semestere hvor man må starte opp og legge ned sitt eget selskap noe som gir en unik praksis som er god å ha med seg. Det var gjennom dette faget jeg fant ut at jeg ville jobbe med mat.  
IND210 - Driftsledelse. Her lærte jeg mye av det jeg jobber med til daglig på jobb. Lean, forbedringsarbeid og industriell ledelse.
TMP301 – Maskin- og produktutvikling. Dette faget gjorde meg til ingeniør. Man går igjennom alt innen maskinfag. Rimelig teoretisk, men man kan virkelig kalle seg en maskiningeniør etter dette.
Har du noen råd til kommende studenter?   
Jeg vil råde alle studenter til å flytte til Ås første året og bli med i en studentforening. Jeg gjorde ingen av delene, men vet at det legger et utrolig bra grunnlag for de neste årene på Ås. Mitt andre råd er å sette seg godt inn i de ulike fagene og sørge for en god pakke som passer deg. Og har du mulighet så få med deg minst ett av de spesielle fagene ved Ås som ølbrygging, mikrobiologi, husdyrfag osv.
Intervjuet ble gjennomført i november 2017

Published 25. januar 2018 - 9:53 - Updated 25. januar 2018 - 9:53