Adrian Trzeciak, IT-konsulent i Einr

Einr gjennomfører IT-prosjekter som effektiviserer og forbedrer kundenes løsningsarkitektur, arbeidsprosesser og systemportefølje.

Adrian Trzeciak, IT-konsulent i Einr

Fortell om din nåværende jobb
I rollen som funksjonell IT-konsulent jobber jeg hovedsakelig med å bidra til å gjennomføre prosjekter i henhold til fastsatte rammeverk. Dagene består av møter med kunden, utarbeiding av forslag til løsning samt testing og dokumentasjon. I rollen som teknisk IT-konsulent utvikler jeg programmer, rapporter og eventuelle tilpasninger i kundenes ERP-systemer. Det som er svært spennende med å jobbe i prosjekter er at ingen dager er like. Siden EINR er et relativt lite og nyetablert selskap, er det kort vei til ledelsen, gjerne med uformell tone. Selskapet er flinke til å arrangere fagdager, bidrar til min videreutvikling og sist, men ikke minst, utrolige firmaturer.

Hvorfor valgte du NMBU?
Jeg valgte NMBU grunnet beliggenhet og fag. Grunnet min daværende deltidsjobb (som lot meg å fullføre studier uten å bruke en eneste krone fra studielånet) og min samboers jobb, var det ikke relevant for oss å flytte.

Hvilken nytte har du hatt av Indøk-utdannelsen din?
Jeg merket allerede i begynnelsen av yrkeskarrieren min at Indøk-utdannelsen har bidratt til min forståelse av problemstillinger og utfordringer knyttet til det. Jeg har fått bruk for noe av kunnskapen nettopp for å løse de problemstillingene. Som indøker forstår jeg både de tekniske og de økonomiske aspektene i løsningsdiskusjoner.

Har du noen råd til kommende studenter?
Vær tidlig ute med å søke jobb, det vil være mange rekrutteringsprosesser som tar lang tid. Jo tidligere man sikrer seg en jobb, desto lettere det blir å fokusere på masteroppgaven.

Intervjuet ble gjennomført i november 2017

Published 24. januar 2018 - 20:11 - Updated 24. januar 2018 - 20:17