Eiendom

Eiendom

Master (femårig) Heltid

Vil du lære å forhandle, avklare eller løse konflikter innen eiendomsspørsmål? Med utgangspunkt i jus, eiendomsfag, økonomi og en flerfaglig forståelse av arealbruk gir vi deg alle muligheter til å bli ekspert i å håndtere eiendomsspørsmål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Antall studieplasser
38
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

 

Du får de første årene en innføring i grunnleggende juridiske- og eiendomsfaglige emner, kartfag og økonomi. De juridiske emnene og eiendomsfagene er videre fordelt gjennom hele studietiden.

Vi har basert undervisningen på forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og praktiske oppgaver. Du vil også kunne ta egne valg, og studiet åpner for muligheten til spesialisering. Dette skjer særlig mot avslutningen av studiet, for eksempel i retning eiendomsutvikling, jordskifte eller internasjonalt arbeid.

Det er gode muligheter for delstudier i utlandet i løpet av studietiden. Du avslutter studiet med en masteroppgave der du velger et spennende tema innen et fagområde.

Hva blir du?

Studiet gir meget gode jobbmuligheter innen eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du kan også arbeide innenfor spesialiserte områder som jordskifte og ekspropriasjon.

Kompetansen gjør deg svært ettertraktet som forhandler i store arealkrevende prosjekter. Utdanningen kvalifiserer til å bli dommer i jordskifteretten.

Hva lærer du?

Studietiden vil by på mange relevante utfordringer. Du får innføring i hva eiendom betyr for utviklingen av samfunnet. Hvordan utforme eiendommene slik at områdene kan brukes på best mulig måte.

Du vil også lære hvordan grunneiere kan organisere bygging og drift av hytte- og boligfelt eller for eksempel felles småkraftverk. Hvordan gå fram i tunge prosesser som bygging av motorvei eller en tursti over private eiendommer. Du lærer også mye om verdien av eiendom.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Har du tidligere relevant høyere utdanning, kan du søke opptak til høyere årstrinn på det 5-årige masterprogrammet. I dette tilfellet får du tilpasset studieplan på 2-2,5 studieår. 

Opptak til høyere årstrinn i 2022 søkes via SøknadsWeb. Logg deg inn --> Fyll ut profil --> "Neste" -- > "Opptak 2-årig master og høyere årstrinn" --> "Søk" --> "2029  Eiendom (Master)" --> "Legg til" --> "Send inn søknad"

Følgende undanninger kvalifiserer til å søke høyere årstrinn:

  • bachelor i landmåling og eiendomsdesign;
  • master i juss;
  • cand. jur.;
  • bachelor i juss (etter vurdering).

Er du i tvil om du fyller kravene, søk både høyere årstrinn og 1. studieår. Husk at 1. studieår søkes via Samordna opptak.

Jeg jobber i et privat konsulentselskap som leverer tjenester innen jordskifte, eiendomsforvaltning, grunnerverv og utvikling av eiendommer.

Åge Emanuel Rovik, seniorrådgiver i Plan og Eiendom AS