Eiendom

Eiendom - master

Vil du lære å forhandle, avklare eller løse konflikter innen eiendomsspørsmål? Med utgangspunkt i jus, eiendomsfag, økonomi og en flerfaglig forståelse av arealbruk gir vi deg alle muligheter til å bli ekspert i å håndtere eiendomsspørsmål.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Hva blir jeg?
Studiet gir meget gode jobbmuligheter innen eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du kan også arbeide innenfor spesialiserte områder som jordskifte og ekspropriasjon. Kompetansen gjør deg svært ettertraktet som forhandler i store arealkrevende prosjekter. Utdanningen kvalifiserer til å bli dommer i jordskifteretten.
Hva lærer jeg?

Studietiden vil by på mange relevante utfordringer. Du får innføring i hva eiendom betyr for utviklingen av samfunnet. Hvordan utforme eiendommene slik at områdene kan brukes på best mulig måte. Du vil også lære hvordan grunneiere kan organisere bygging og drift av hytte- og boligfelt eller for eksempel felles småkraftverk. Hvordan gå fram i tunge prosesser som bygging av motorvei eller en tursti over private eiendommer. Du lærer også mye om verdien av eiendom.

Kort om studiet

Du får de første årene en innføring i grunnleggende juridiske- og eiendomsfaglige emner, kartfag og økonomi. De juridiske emnene og eiendomsfagene er videre fordelt gjennom hele studietiden. Vi har basert undervisningen på forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og praktiske oppgaver. Du vil også kunne ta egne valg, og studiet åpner for muligheten til spesialisering. Dette skjer særlig mot avslutningen av studiet, for eksempel i retning eiendomsutvikling, jordskifte eller internasjonalt arbeid. Det er gode muligheter for delstudier i utlandet i løpet av studietiden. Du avslutter studiet med en masteroppgave der du velger et spennende tema innen et fagområde.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?